Sveta Faustina: Kad sam primila Isusa u svetoj pričesti, uzviknu moje srce svom snagom...

Kad sam primila Isusa u svetoj pričesti, uzviknu moje srce svom snagom:

"Isuse, promjeni me u drugu hostiju. Želim biti za Tebe živom hostijom! Ti si veliki, svemogući Gospodin. Ti mi možeš iskazati tu milost."

Gospodin mi uzvrati: "Ti si živa hostija, koja je draga nebeskom Ocu. Ali promisli, što je hostija- žrtva, dakle..." (Dn, 1826)