Sveti Franjo i Jacinta iz Fatime

Ukazanje Anđela Portugala

Prije Gospinih ukazanja, troje malih pastira: Lucija (Lucia de Jesus dos Santos), bl. Franjo (Francisco Marto) i bl. Jacinta (Jacinta Marto), iz sela Aljustres u blizini Fatime, doživljavaju tri ukazanja Anđela Portugala ili Anđela Mira.

Prvo Anđelovo ukazanje

Dogodilo se to u proljeće ili ljeto 1916. godine. Izgledao je kao lijepi mladić od 14 - 15 godina. Rekao im je da mole: "Moj Bože! Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Tebe, koji Ti se ne klanjaju, koji se ne uzdaju u Tebe i koji Te ne ljube." "Tako molite! Srce Isusovo i Marijino pozorno slušaju vaše molitve."

Drugo Anđelovo ukazanje

Bijaše ljeto 1916. godine. Anđeo im reče: "Što radite? Molite, mnogo molite! Presveta Srca Isusa i Marije imaju s vama milosrdne nakane. Neprestano prikazujte Svevišnjem molitve i žrtve!" "Što god možete, prinesite Bogu za žrtvu kao zadovoljštinu za grijehe kojima Ga ljudi vrijeđaju i molitvu za obraćenje grešnika. Tako ćete osigurati mir svojoj domovini."

Treće Anđelovo ukazanje

Krajem ljeta, odnosno početkom jeseni 1916. godine, Anđeo je kleknuo pored njih i rekao: "Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, klanjam Vam se i prikazujem Vam predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta, kao naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti, kojima je On sam uvrijedjen. U ime neizmjernih zasluga Njegova Presvetoga Srca i Prečistog Srca Marijina, molim Vas za obraćenje jadnih grešnika."
Zatim Anđeo uze hostiju i dade je Luciji, a kalež Jacinti i Franji. Božja prisutnost bila je toliko snažna, da ih je gotovo potpuno obuzela. Mir i sreća koju su osjećali bili su veliki, jer im je duša iznutra i u potpunosti bila usredotočena na Boga.

GOSPINA UKAZANJA

Nakon Anđela, djeci se ukazuje Gospa iznad hrasta crnike. Bl. Franjo samo je vidio Gospu, ali je nije čuo. Bl. Jacinta vidjela je i čula Gospu, a Lucija je pored toga i razgovarala s Gospom. Ukazanja su se zbivala oko podneva.

Prvo Gospino ukazanje (13. svibnja 1917. )

Prvo su opazili dva svijetla, poput bljeska, a zatim Gospu. Lucija je ovako opisala taj susret: "Bila je to jedna Gospođa potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje isijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno ni veselo već ozbiljno. Ruke skupljene kao na molitvu, bile su nagnute i okrenute prema gore. Na desnoj ruci visjela joj je krunica."

Gospa je Luciji poručila da se ne boje i da im ništa neće napraviti. Zamolila ih je, da dolaze na isto mjesto svakog trinaestog u mjesecu u isto to vrijeme šest mjeseci zaredom. Upita je: "Hoćete li prikazati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati kao zadovoljštinu za grijehe kojima je uvrijeđen i kao molitvu za obraćenje grešnika?" Lucija odgovori: "Da,hoćemo."
Gospa je pomacima ruku rasula prema njima jako svjetlo, koje im je prodrlo do najskrovitijih dijelova duša, pa su vidjeli sebe u Bogu, jasnije nego da su se promatrali u najboljem ogledalu.
Nakon par trenutaka Gospa im još reče:
"Molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata."

Drugo Gospino ukazanje (13. lipnja 1917.)

Gospa poručuje da Isus želi da se ustanovi pobožnost Njenom Prečistom Srcu. Onom tko to prihvati, obećala je spasenje, a te će duše Bog voljeti poput cvijeća kojim je Ona okitila Njegovo prijestolje. Na dlanu desne Gospine ruke nalazilo se Srce obavijeno trnjem, koje je u njega bilo zabodeno. Prečisto Srce Marijino je izranjavano grijesima čovječanstva koje traži zadovoljštinu.

Treće Gospino ukazanje (13. srpnja 1917.)

Gospa preporučuje da molimo svaki dan krunicu. Reče:
"Žrtvujte se za grešnike i recite mnogo puta kad prinosite neku žrtvu: "O moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv Prečistog Srca Marijina."

* Prvi dio fatimske tajne: ukazanje pakla

Vidjeli su ognjeno more, a u taj oganj bili su uronjeni vragovi i duše. Izgledali su kao prozirna crna ili smeđa žeravica, ugljen u ljudskom obliku. Plivali su u žeravici, a u vis su ih podizali plamenovi. Padali su na sve strane, dok su se čuli strašni krikovi i bolni uzdasi puni očaja što su tjerali strah u kosti. Vragovi su izgledali kao stravične, jezive nepoznate životinje.

* Drugi dio fatimske tajne: objavljivanje kazne i načina na koje se može izbjeći

Gospa govori: ''Vidjeli ste pakao kamo odlaze duše jadnih grešnika. Kako bi ih spasio, Bog želi ustanoviti pobožnost Mome Prečistom Srcu.''

Gospa navješćuje dolazak II. svjetskog rata, širenje komunizma, glad, progonstvo Crkve i Pape, ako se ne ispune Njeni zahtjevi da se Rusija posveti Njenom Prečistom Srcu, te kao zadovoljštinu - svetu Pričest u prvih pet subota u mjesecu. Ako se ispune zahtjevi, Rusija će se obratiti i mir će zavladati. Nažalost ljudi nisu poslušali zahtjeve, makar je Lucija to obznanila.

Gospa govori: "Kada molite krunicu, nakon svakog otajstva (desetice) recite: "O Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe!"

* Treći dio fatimske tajne

Prva scena: Anđeo s ognjenim mačem, koji izgleda kao da će spaliti svijet. Snažnim glasom je kliktao: "Pokora, pokora, pokora!" Plamenovi su se gasili u dodiru sa svjetlošću iz Marijine ruke. Svijetu prijeti kazna ako ne čini pokoru i ne časti Isusa i Mariju.

Druga scena: Progon Crkve, pape, biskupa, redovnika, redovnica, muškaraca i žena - ubijeni su od skupine vojnika koji su koristili vatreno oružje.

Treća scena: Veliki povratak ljudi Bogu.
Dva anđela imaju posude u kojima sabiru krv mučenika te njome škrope duše koje se približavaju Bogu. Slijedi proslava i trijumf Marijinog Prečistog Srca.

Četvrto Gospino ukazanje (19. kolovoza 1917. )

Gospa je došla 13. kolovoza, ali djece nije bilo jer ih je pritvorio načelnik. Ponovno se Gospa ukazala 19. kolovoza.

Gospa govori: "Molite, mnogo molite i žrtvujte se za grešnike. Znajte, mnoge duše odlaze u pakao, jer se za njih nitko ne žrtvuje i ne moli."

Peto Gospino ukazanje (13. rujna 1917.)

Gospa govori: "Nastavite moliti krunicu. U listopadu će doći i naš Gospodin, sa mnom i svetim Josipom kako bi blagoslovili svijet. Bog je zadovoljan vašim žrtvama."

Šesto Gospino ukazanje (13. listopada 1917. )

Gospa je zamolila, da se na mjestu ukazanja podigne kapelica. Izjavila je da je ona - Gospa od svete Krunice. Lucija je vidjela tri otajstva krunice na nebu kraj sunca, a Franjo i Jacinta samo prvo. U prvom otajstvu pojavio se sveti Josip s Djetetom Isusom i Gospom od krunice. Sv. Josip i Isus su blagoslivljali mnoštvo ljudi. U drugom otajstvu ukaza se Žalosna Gospa i Isus koji trpi na putu za Kalvariju. U trećem otajstvu pokaza se Gospa od Karmela, okrunjena Kraljica neba i zemlje s Djetetom Isusom na rukama. Nakon toga dogodilo se misteriozno Čudo Sunca koje je vidjelo od 50 000 do 70 000 ljudi. Poput velike vatrene kugle Sunce se kretalo strelovitom brzinom, okretalo se oko svoje osi. Prelijevali su se svjetlucavi tonovi i mnogo raznih boja. Trajalo je oko 10 minuta, vidjelo se i s udaljenosti od 40 km. Sunce se nakon toga vratilo na isto mjesto i nastavilo uobičajeno sjati.

Što je uslijedilo poslije?

Još se nekoliko puta Gospa pokazivala djeci. Neposredno prije smrti Francesca, pojavila se i rekla da ce ih uskoro uzeti na nebo. Francesco je umro 4/4/1919, a Jacinta je umrla 20/2/1920 nakon mnogih bolesti. Prije smrti Jacintine, Gospa joj je rekla: ''Grijeh koji šalje mnoge ljude u prokletstvo je grijeh tijela; treba živjeti bez luksuza; ljudi se trebaju čuvati grijeha; jako potrebna je pokora''.

10/12/1925.

Lucija je vidjela Mariju s Djetetom Isusom. Dijete Isus joj reče: ''Pogledaj na Srce Najsvetije Majke! Pokriveno je trnjem kojim ga nezahvalni ljudi bodu svakog trena. Nema nikoga da to trnje makne djelima zadovoljštine.'' Nakon Isusa, obrati joj se Gospa: ''Kćeri, pogledaj moje Srce okruženo trnjem kojim ga nezahvalni ljudi bodu svetogrđima. Ti me barem pokušavaš utješiti. Reci svima da ću im pomoći na smrtnom času sa svim milostima nepotrebnim za spasenje, svima onima koji, prve subote pet mjeseci zaredom idu na: ispovijed
pričest, mole 5 desetica krunice, provedu u mojem društvu 15 minuta meditirajući o krunici sa namjerom da mi daju zadovoljštinu.''

15/2/1926.

Dijete Isus se ponovno pojavljuje Luciji i pita je da li je raširila pobožnost prema Bezgrešnom Srcu Marijinu. Isus joj govori da će prihvatiti ako se duše ispovijedaju 8 dana prije ili poslije prvih subota, ako su u milosti u trenutku kad primaju pričest i imaju namjeru dati zadovoljštinu Bezgrešnom Srcu Marijinom. ''Ako zaborave, mogu to učiniti u idućoj ispovijedi, ali moraju ići na ispovijed
čim budu u prilici.''

Lipanj 1929.

Kapelica se iznenada osvijetli, križ se pojavi iznad oltara, a iznad križa slika Boga Oca. Na Njegovim prsima stisnuo se golub mira (Duh Sveti), a na križu stajaše Isus. Iznad Isusovog pojasa bijaše kalež i velika hostija iz koje su padale kaplje Krvi kristove. Te kaplje su padale na hostiju, a onda u kalež. Marija je bila pod desnom stranom križa, kao Marija iz Fatime. Držala je Bezgrješno Srce u lijevoj ruci. Ispod lijeve strane križa su bila velika slova: Milost i milosrđe. Lucija je shvatila da taj prizor govori o misteriju Presvetog Trojstva. Gospa je tada još jednom zatražila posvetu Rusije svom Bezgrešnom Srcu s obećanjem da će zaustaviti širenje grijeha. ''Rusija će se obratiti'', rekla je. ''Došao je čas kad će Bog zatražiti od Pape da sa svim biskupima posvete Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinu.''

25/7/1966.

Biskup iz Leiria: ''Poruka iz Fatime je jako ozbiljna. Fatimu treba razumjeti da je konačno obećanje kako će na kraju Bezgrešno Srce Marijino pobijediti zlo.''

13/5/1981.

Atentat na Papu Ivana Pavla II. , ali i blagdan Majke Božje Fatimske, Majke Presvetog Oltarskog
Sakramenta.

13/5/1982.

Papa hodočasti u Fatimu kako bi zahvalio Mariji.

25/3/1984.

Papa Ivan Pavao II. posvećuje Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinu zajedno sa katoličkim biskupima i pravoslavnim svećenicima u Vatikanu ispred kipa Gospe Fatimske. Sestra Lucija potvrđuje da je Isus primio posvetu.

13/5/1991.

Papa ponovno hodočasti u Fatimu.

1/1/2000.

Papa Ivan Pavao II. objavljuje posljednju tajnu iz Fatime koja govori o mukama Crkve. ''Mnogi će stradati. Zaređeni, vođeni Papom ići će prema križu. Žrtava će biti mnogo.''

13/5/2000.

Papa Ivan Pavao II. vidioce iz Fatime Franju i Jacintu proglasio je blaženima.

Označeno u