Sveti Mihael Arkanđeo i djeca iz Fatime – jeste li znali?

Marija se ukazivala djeci od svibnja do listopada 1917.

Ali malen broj ljudi zna da su ovim ukazanjima, za koje je čuo čitav svijet, prethodila ukazanja Svetog Mihaela Arkanđela djeci. On je vođa nebeske vojske anđela koja je povela boj protiv pobunjenog Lucifera, jednog od otpalih anđela iz kora Kerubima. Tako Sveto Pismo svjedoči o pravom boju na nebu između čistih duhova (anđela), a na čelu vjernih Božjih anđela bio je upravo Sveti Mihael Arkanđeo. Sveti Augustin (slično piše i veliki istočni otac sveti Bazilije) o anđelima kaže: „Riječ anđeo označuje službu a ne narav. Pitaš kako se zove ta narav? – Duh. Pitaš za službu? – Anđeo. Duh je po onome što jest, anđeo po onome što čini.“ (Sveti Augustin) Na drugoj strani Sveto Pismo svjedoči o tom boju na nebu koji se sa neba prenio i na ljude na zemlji, te će potrajati sve do ponovnog Kristovog dolaska kada će On uspostaviti Novo Nebo i Novu Zemlju (Otkrivenje 21 i 22 poglavlje).

Knjiga Otkrivenja piše ove riječi: „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.“ (knjiga Otkrivenja 12 poglavlje) U Svetom pismu izraz “nebo i zemlja” znači: sve što postoji, cjelokupno stvorenje. Taj isti Sveti Mihael posjetio je fatimsku djecu prije Marijinih ukazanja da bi ih pripremio i poučio kako da se mole Bogu. Anđeoska ukazanja bila su 1916. kada su Lucija, Francisco i Jacinta imali svega devet, osam i šest godina. Prvo ukazanje bilo je u proljeće kada su čuvali svoja stada u brdima Cabeço. Nakon ručka i molitve krunice, počeli su se igrati kada se dogodilo slijedeće čudo, što je Lucija zapisala kasnije: “… Jak vjetar počeo je tresti drveće. Pogledali smo se iznenađeni, kako bi vidjeli što se događa, jer je dan bio neobično miran. Tada smo vidjeli da dolazi prema nama, iznad maslina, jedan svijetli lik. Kako se približavao, bili smo u stanju jasnije ga vidjeti. Bio je to mladić, oko četrnaest ili petnaest godina star, bjelji od snijega, proziran kao kristal kao kad sunce sja kroz njega, i velike ljepote. ” Bili smo iznenađeni i zaneseni čuđenjem. Došao je do nas i rekao: “Ne boj se! Ja sam anđeo mira. Molite sa mnom. ” Klečeći na tlu, prignuvši se prema dolje dok mu je čelo dodirivalo tlo, molio se Bogu. S jasnim osjetom nadnaravne prisutnosti ponavljao je riječi: “Moj Bože, vjerujem, obožavam, nadam se i volim Te! Molim Te oprosti onima koji ne vjeruju, ne klanjaju, ne nadjau se i ne vole Te! ” Nakon što je ponovio te riječi tri puta, ustao je i rekao: “Molite tako. Srca Isusa i Marije su pozorni na glas vaše molitve. ”

Zatim je nestao. Sveti Mihael arkanđeo ukazao se nekoliko puta djeci i postao njihov pravi učitelj molitve, te ih tako pripremao za susret s Kraljicom Anđela. Naime, nakon uznesenja na Nebo, Blažena Djevica Marija okrunjena je kao Kraljica Neba i Zemlje, anđela i ljudi, te svega stvorenoga. Tu čast je dobila jer je bila dostojna, jedino stvorenje ljepotom svoga bića i karaktera, čistoćom i poniznošću, jakošću i velikodušnošću dostojno da u svojoj majčinskoj utrobi nosi samoga Boga koji je postao čovjek. I to maleni fetus koji je rastao do devet mjeseci kada je blaženi Spasitelj rodio se na ovaj svijet i tako zauvijek posvetio ljudski rod za sva vremena. Prekrasnu knjigu o anđeoskom svijetu, naravi, službi, ukazanjima anđela i riječima Svetog Pisma i svetaca Crkve o anđelima možete skinuti na www.digitalne-knjige.com. Naslov knjige je „Pobožnost anđelima“, a autor je pater Miljenko Sušac.

Označeno u