Zaboravili ste Bibliju!

Poziva nas da u svojim kućama svaki dan čitamo Bibliju (18. listopada 1984.).

Svaka obitelj mora moliti obiteljsku molitvu i čitati Bibliju (14. veljače 1985.).

Treba čitati Sveto pismo da bismo preko njega otkrili pravi razlog Marijina dolaska i poruku za sebe (25. lipnja 1991.). Poziva nas, nadalje, da čitamo Sveto pismo da bismo shvatili znakove ovog vremena (25.kolovoza 1993.). Poziva nas da nosimo Božju riječ u svojemu srcu i u mislima, i da poučavamo svoju djecu (25. kolovoza 1996.). Poziva nas da kroz čitanje i razmatranje Svetog pisma naučimo kako Bog ljubi svoj narod (25. siječnja 1999.). Poziva nas da čitajući Sveto pismo doživljavamo radost u susretu s Bogom koji beskrajno ljubi svoja stvorenja (25. rujna 1999.).

U Međugorju Gospa uvijek poziva, potiče, zove, obećava … nikada ni na što ne prisiljava. Prema dosadašnjim porukama, jedino što MORAMO je moliti obiteljsku molitvu i čitati Bibliju (14. veljače 1985.).Poruke spominju „Bibliju“, „Sveto pismo“ i „Božju riječ“.

Židovi koriste izraz „Sveta pisma“, i on se odnosi na službene zapise u kojima su zabilježena Božja djela, njegovi zahtjevi i njegova obećanja. Novi zavjet povremeno koristi rabinski izraz „Sveta pisma“ u množini (Rimljanima 1,2; 2 Timoteju 3,15), ali ipak najčešće „Pismo“ u jednini misleći pritom na cijeli Stari zavjet (Ivan 2,22, Galaćanima 3,22, Djela 8,32) i poistovjećujući riječ Božju s Pismom (Ivan 10,35). Novi zavjet najčešće jednostavno kaže: „Pisano je“ … Kršćani tek kasnije po-činju koristiti izraz „Biblija“ koji dolazi iz grčkog, a znači knjiga i podrazumijeva Stari i Novi zavjet.

Zašto je Gospi tako važno da čitamo Bibliju, Sveto pismo, Božju riječ?

Zato što je Bog ispunio (Djela apostolska 13,33) sve što je bilo pisano (Matej 4,4.6.7.10; 11,10; 26,31; Marko 1,2; 11,17; 14,21.27; Luka 3,4; 4,4.8.17; 7,27; 19,46; 21,22; 22,37;24,44.46; Ivan 2,17; 6,31.45; 10,34; 12,14.16; Dj 1,20; 13,29.33; 15,15; 23,5; 24,14; itd.).

Kad Petar i Pavao propovijedaju, oni objašnjavaju da „vjeruju u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano“ (Djela apostolska 24,14). Isus pak kaže da „ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona ne će proći, dok se sve ne zbude“ (Matej 5,18). Na jedan židovski blagdan Isus je uzašao u Jeruzalem, tamo je naučavao i ustvrdio da „Pisma svjedoče za njega“ (Ivan 5,39) te da je Mojsije o njemu pisao (Ivan 5,46). Kad je bio uhvaćen u Getsemanskom vrtu i kad ga je jedan od učenika htio obraniti, Isus mu je zapovjedio da se povuče jer se moraju „ispuniti Pisma“ (Matej 26,54). Dok su, poslije Isusova raspeća, dvojica snuždenih učenika na putu u Emaus razgovarala i raspravljala o svemu što se dogodilo, Isus im se približio i rekao: “Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?” Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što u svim Pismima ima o njemu. Poslije uskrsnuća Isus se ukazao apostolima i rekao: „Govorio sam vam dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano“ (Luka 24,44).

Da bismo upoznali Isusa valja nam dakle čitati ne samo Novi, nego i Stari zavjet. Bez starozavjetnih tekstova Novi zavjet bio bi nam nerazumljiv.Zato je Gospi tako važno da čitamo Bibliju, Sveto pismo, Božju riječ, da shvatimo da je Bog od postanka svijeta imao svoj naum: čovjeka stvoriti, s čovjekom se poistovjetiti, čovjeka sebi privesti.