SVAKIM PRIMANJEM SVETE PRIČESTI, mi već ovdje na zemlji doživljavamo isto božansko djelovanje koje ćemo jednog dana iskusiti u svoj njegovoj punini na nebu - Božansko djelovanje ljubavi koje se vječno odvija unutar Presvetog Trojstva.

"Riječ dolazi nama. Ali On ne dolazi sam. "Ja sam u Ocu i Otac u meni" (Iv 14,10). "Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama" (Iv 8,29)....

Gdje su Otac i Sin prisutni, i Duh Sveti je tamo. Tako Presveto Trojstvo boravi u srcu svake osobe koja se pričesti. Sam Isus nas uvjerava u ovo: "Ako me tko ljubi...i moj Otac će ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti (usp Iv 14,23).

"I kod njega se nastaniti". Bog želi u nama zivjeti svoj trojstveni život. Mi smo pozvani da budemo mjesto prebivanja Presvetog Trojstva i uđemo u osoban odnos sa svakom Osobom Presvetog Trojstva.

Lako je zaglibiti u teološkim objašnjenjima sve ga toga (što je možda i razlog da o tome rijetko čujemo s propovjedaonica), jer ovdje govorimo o dubinama otajstva koje ljudska pamet neće nikad u potpunosti moći dokučiti. Ali treba uočiti važno teološko razlikovanje vezano uz Euharistiju i Presveto Trojstvo.

Samo se Krist, druga Osoba Trojstva, utjelovila u meso. Samo je Krist poprimio ljudsku narav. Dakle, u tom veličanstvenom susretu s Trojstvom, samo je Krist sakramentalno prisutan, što znači, pod prilikama kruha i vina.

Otac i Duh Sveti nisu prisutni sakramentalno, nego je svaki zbiljski i istinski prisutan s Kristom zbog savršenog jedinstva Trojstva. Što podrazumijevamo pod izrazima 'zbiljski' i 'istinit'?

Teolozi koriste posebne riječi da bi izrekli i pojasnili dogmu o Trojstvu, premda Katekizam jasno kaže da se ne može doći do potpunog objašnjenja, jer čak i te riječi..."označuju i neizrecivo Otajstvo. 'neizmjerno iznad svega sto možemo ljudskom mjerom pojmiti.'""

Koristeći načelo istobitnosti, Crkva uči da je svaka osoba Trojstva istobitna s druge dvije, sto znači da su Otac i Sin i Duh Sveti iste Božanske naravi ili supstancije. Kao što Katekizam objašnjava:

"Trojstvo je JEDNO. Ne ispovijedamo tri Boga, nego jednoga jedinoga Boga u trima osobama: 'istodobno Trojstvo'. Božanske osobe ne dijele među sobom jedino božanstvo, nego je svaka od njih potpun Bog.

Ovom nauku Crkva dodaje i načelo međusobne prisutnosti: tri Božanske osobe u svakoj od njih - svaka prisutna u onoj drugoj, a da ne prestaju biti različita.

Božansko jedinstvo je trojstveno....Sve je (u njima) jedno.....Zbog toga jedinstva Otac je sav u Sinu, sav u Duhu Svetomu; Sin je sav u Ocu, sav u Duhu Svetomu; Duh Sveti sav u Ocu, sav u Sinu. Jasnije ne može bit!

Osmrtnice ba

Zanima te i ovo?
AFRIKA Napad na crkvu: Ubijeno petero ljudi, čak 200 zarobljenih
13. July 2020.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.