Glavna skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 1992. godine na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.

Povijest ovog Međunarodnog dana seže još u 1956. godinu kada se u Belgiji dogodila rudarska nesreća koja je ostala zapamćena kao nesreća s najvećim brojem ljudskih žrtava u nekom rudniku ugljena. Nakon donošenja navedene rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. prosinca: “s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu”.

Naime, cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici te ostvarenja svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive. Svake godine Međunarodni dan osoba invaliditetom obilježava se pod drugom temom, a tema ovogodišnjeg UN-ovog Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je: “Održivi razvoj – obećanje tehnologije”.

U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije, te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, a što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. U svrhu jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo socijalne politike i mladih iniciralo je i provelo niz mjera

Zakonodavna regulativa se kontinuirano unaprjeđivala te kao značajnije zakonske izmjene za osobe s invaliditetom izdvajamo: donošenje novog Zakona o registru birača (2012.), novi Zakon o socijalnoj skrbi (2013.), novi Obiteljski zakon (2013.), novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (2014.), izmjene Zakona o suzbijanju diskriminacije (2012.), Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (2013), novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (2013.) i novi Zakon o udomiteljstvu (2011.).

U tijeku je postupak donošenja Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Također, u tijeku je izrada novog zakona kojim će se poboljšati odredbe postojećeg Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča te proširiti krug korisnika.

Temeljem Plana transformacije i deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. (2018.), Ministarstvo socijalne politike i mladih je donijelo Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. provedbom kojeg će se intenzivirati proces i osigurati veliki postotak osoba u izvaninstitucionalnim oblicima skrbi u odnosu na prethodno razdoblje.

Kontinuirano se razvijaju usluge u zajednici za osobe s invaliditetom i povećava njihov broj, s naglaskom na regionalnu ravnomjernost, a što je i cilj izrađene nove Mreže socijalnih usluga (2014.).

Tijekom 2015. godine pristupit će se izradi nove nacionalne strategije za osobe s invaliditetom koja će se temeljiti na postignutim rezultatima važeće strategije te izrađenoj Analizi implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a u Hrvatskoj i Analizi jazova provedbe UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom-primarna analiza podataka kao podloga za interpretaciju i završni izvještaj. Modificirati će se postojeće i razviti nove mjere u cilju još veće implementacije članaka Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u nacionalno zakonodavstvo i strateške dokumente.

Zanima te i ovo?
Devetnica slugi Božjem ocu Anti Gabriću 8. dan
27. January 2021.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.