Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.9.2015

„Draga djeco! I danas molim Duha Svetoga da mi ispuni vaša srca jakom vjerom.

Molitva i vjera ispuniti će vaše srce ljubavlju i radošću i vi ćete svakim danom, dječice, iznad svega biti svjedoci služenja Bogu u klanjanju i bližnjemu u potrebi. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“