U katoličkoj pobožnoj tradiciji nastajale su molitve i devetnice Djetetu Isusu koje se mogu moliti tijekom cijele godine.

Donosimo devetnicu štovanja Djeteta Isusa koja je nastala u svetištu u Pragu a raširila se diljem svijeta. Ova devetnica može se moliti tokom cijele godine, svaki put kad želimo isprositi neku milost od Djeteta Isusa.

Ova devetnica moli se jednom na sat, 9 sati zaredom, 9 dana zaredom. (Devetnica za Božić počinje 16.prosinca)

Prvi dan

Odluka, obećanje i očekivanje Mesije

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Božanski Jedinorođenče vječnoga Oca, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te svojim Gospodinom i Bogom. Tebi je povjereno naše otkupljenje u vječnom naumu neizmjernoga milosrđa. Smjerno Te molimo: - Udijeli nam postojanu volju da odgovorimo daru Tvojega
otkupljenja. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Blagoslovljeni Pupoljče Blažene Djevice Marije, koji si obećan našim praroditeljima poslije grijeha, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te Bogočovjekom. Ti si nam vratio izgubljene darove. Pouzdano Te molimo: - Udijeli nam milost da budemo vjerne Bogu, kao što je Bog vjeran nama. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Spasitelju svijeta, koga su navijestili toliki proroci, za kim su čeznuli toliki naraštaji, zahvaljujemo Ti što si nas sačuvao do punine vremena, do vremena iza svoga milostivog dolaska. Molimo Te, učini nas dionicima one milosti koju si nam zaslužio. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Drugi dan

Vječna riječ uzela je tijelo u krilu Blažene Djevice Marije

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Vječna riječi nebeskoga Oca! Došla si na ovaj svijet koji je bio zastrt tminama idolopoklonstva da ga rasvijetliš uzevši ljudsko tijelo; smiluj se našoj nevolji i izbavi nas iz ropstva grijeha. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Mudrosti nestvorena, koja si, hoteći uzeti našu narav, odabrala za majku najčistijeg i najsvetijeg stvora Blaženu Djevicu Mariju, daj da izbjegavam društvo onih osoba koje su mi bile, ili bi mi mogle biti, grješna prigoda. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Isuse, Bože i čovječe, koji si nakon začeća po Duhu Svetom u krilu Blažene Djevice Marije sam sebe prikazao na muku i smrt za naše otkupljenje, daj nam milost da s Tobom i mi svoj život prikažemo nebeskom Ocu. Od Njega smo ga primili, daj da ga Njemu na slavu i proživimo. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Treći dan

Isus boravi devet mjeseci u djevičanskom krilu preblažene Marije

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu....

1. Božanski posredniče! Kroz devet mjeseci koje si proboravio u neokaljanom krilu Marijinu, nisi propustio dar molitve. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Posvetitelju duša, koji si još prije rođenja, nošen od Blažene Djevice Marije u pohod Elizabeti posvetio dušu svoga preteče, molimo Te, po istoj svojoj Majci, posveti i naše duše. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Božanski Otkupitelju, koji si u kući Elizabetinoj svojoj majci u hvalospjev Veliča duša moja Gospodina udahnuo čuvstva zahvalnosti i poniznosti, molimo Te da i nama udijeliš isti duh. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Četvrti dan

Rođenje Isusovo u betlehemskoj štali

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...
1. Strpljivi Isuse, Ti si kao dijete, odbijen od nezahvalnih Betlehemaca koji te ne primiše u svoje domove, htio biti rođen u štali gdje su ti kao kolijevka služile jasle, kao postelja malo slame, a grijao Te dah dviju životinja. Udijeli mi milost da strpljivo podnosim tegobe i
protivštine koje me u životu snalaze. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Preljubazni Isuse, Ti si, sjedinivši sa svojom božanskom osobom nježno djetinje tijelo i savršenu ljudsku dušu, htio čovječjem srcu pokazati neizrecivu ljupkost svoga djetinjstva. Molimo Te, užezi u našim srcima žarki plamen svoga prečistog Srca.
Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Isuse, dostojni svakog poklona, Tebi su se, čim si došao na svijet, kao djetešcu, a ujedno kao kralju neba i zemlje, poklonili svi nebeski anđeli: učini da svojim jezici nikad ne izrečemo uvrjede protiv Tebe, nego da vazda hvalimo i slavimo Tvoje sveto ime. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Peti dan

Dobra dana svijetu po Djetešcu Isusu

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Dobrostivi Isuse, koji si, kao knez mira obećan ljudima dobre volje, u obličju djetešca donio mir svijetu: udijeli našim dušama i svetoj Crkvi svojoj onaj mir koji Ti jedini možeš dati. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Jaki Isuse, Ti si Bog vojska, a kao dijete si došao na svijet da svladaš neprijatelje: putenost, protivnički svijet i đavla. Daj da i mi boreći se pobijedimo na zemlji te se uzmognemo s Tobom veseliti na nebesima. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Ljubazni Isuse, Ti si došao u obličju nejakog djeteta da na zemlji zapališ oganj božanske ljubavi. Užezi oganj u srcima našim, uništi u njima sve grješno i zapali nebesku ljubav. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Šesti dan

Isus je Put, Istina i Život

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Božanski spasitelju Isuse, Ti si jedini put kojim se dolazi u blaženstvo; ne dopusti da ikada zastranimo sa staze Tvojih svetih zapovijedi. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Božanski spasitelju Isuse, Ti jedini si istina koja rasvjetljuje naše pameti u tminama ovoga svijeta; primi kao znak naše vjernosti i odanosti naš razum i umnoži u našim dušama dragocjeni dar vjere. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Božanski spasitelju Isuse, Ti si pravi život izvan kojega ne postoji drugo osim smrti; daj mi milost da se od Tebe nikada ne rastavim, ni u ovom ni u budućem životu. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Sedmi dan

Dijete Isus, uzor siromaštva, odricanja i samozatajnosti

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Presveti Isuse, uzore najvećeg i dragovoljno prihvaćenog siromaštva: iščupaj iz naših srdaca svaku neurednu sklonost prema zemaljskom bogatstvu i daj da nam prevelika ljubav prema vremenitim dobrima ne zapriječi postizavanje vječnih dobara. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Presveti Isuse, koji si nas već kao dijete u pelenama učio da se ne osvrćemo na krive sudove svijeta, rasvijetli nas da spoznamo njegovu taštinu i prolaznost i daj da nas nikakvi ljudski obziri ne pokolebaju u djelovanju prema Tvojem svetom nauku. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Presveti Isuse, koji si nam već u svome djetinjstvu dao tako veliki primjer samozatajnosti, daj nam milost da svoje neuredne strasti zauzdamo i nadvladamo i da nikada ne učinimo nešto što bi moglo ražalostiti Tvoje presveto Srce. Oče naš…, Zdravo

Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Osmi dan

Dijete Isus, uzor poslušnosti, poniznosti i čistoće
U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Poslušni Isuse, koji si bio primjer i učitelj savršene poslušnosti, jer si naredbe svoga poočima Josipa i svoje Majke Marije priznavao voljom svoga nebeskog Oca, daj da i mi u naredbama svojih poglavara priznajemo i poštujemo volju Božju. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Ponizni Isuse, koji si nam samoga sebe stavio kao uzor duboke poniznosti, ne dopusti da svoja djela okaljamo taštom slavom i ohološću. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Prečisti Isuse, koji si nam cijelim svojim bićem bio ogledalo savršene čistoće, očisti našu pamet i ulij nam u srce mržnju prema svemu što bi nam moglo povrijediti svetu čistoću. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Deveti dan

Dijete Isus, uzor samoće, krotkosti i ljubavi

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Presveti Isuse, koji si nam dao tako divan primjer samoće, daj da težimo za tim da budemo veliki pred Tvojim licem, a ne da se pokazujemo velikima pred svijetom. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Presveti Isuse, pravi Jaganjče Božji, koji si krotkošću upravljao svijetom, molimo Te, svojom milošću stišaj sklonost naše srdžbe i učini da naša srca budu krotka poput Tvojega Srca. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Presveti Isuse, koji nas već kao dijete ležeći u štali na slami poučavaš o ljubavi prema bližnjemu, molimo Te omekšaj naša srca i udahni u njih onu ljubav koja ne ljubi samo riječima nego djelima i žrtvama koje bližnjemu služe na duhovnu i tjelesnu korist. Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

Božansko Dijete Isuse, znam da me voliš i da me nećeš nikada napustiti. Zahvaljujem Ti za Tvoju prisutnost u mom životu. Čudotvorno Dijete, vjerujem u Tebe i Tvoje obećanje mira, blagoslova i slobode od svih nevolja. U tvoje ruke stavljam sve svoje brige i potrebe. Gospodine Isuse, pouzdajem se u Tvoje neizmjerno milosrđe i ljubav. Želim te slaviti i častiti sada i uvijeke. Amen

KRUNICA DJETETA ISUSA

Evanđelje dana

32-mladifest-raspored.jpg

paypal.jpg

 sedam-pokornickih-psalama.jpg

najnovije-vijesti-iz-medugorja.jpg

dr-anja-vasilj-ginea.jpg

cocotours-autobusi.jpg

knjiga-fra-tomislava-pervana.jpg

svjedocanstvo-medugorje.png

molitveni-zid-1.gif

marijine-ruke1.jpg

molitveni-program-u-medugorju.png

Zanima te i ovo?
Evanđelje dana, 26.7.2021.
26. Srpanj 2021.
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo i prilagodili sustav oglašavanja. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića.