Klinička bolnica Sveti Duh odbija raditi pobačaje. Kažu da su se svi liječnici izjasnili da im to ne dopušta savjest

Kad se Bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, pojasnili su sa Svetoga Duha, "liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”.

Klinička bolnica Sveti duh, bolnica u vlasništvu Grada Zagreba, javno priznaje da odbija raditi pobačaje. Javnost je o tome izvijestio feministički kolektiv fAKTIV, koji je medijima dostavio i odgovor Kliničke bolnice Sveti duh na pitanje Gradskog odbora za zdravstvo o dostupnosti pobačaja.

 – Klinička bolnica ‘Sveti Duh’ ne obavlja pobačaje na zahtjev radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa Klinike za ginekologiju i porodništvo, stoji u službenom odgovoru Uprave Kliničke bolnice ‘Sveti Duh’ na pitanje o dostupnostoi pobačaja.

 Kad se Bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, pojasnili su sa Svetoga Duha, “liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”.

 – Tražimo brze i jasne sankcije za samovolju koja ugrožava naše zdravlje i živote. Budući da se cijeli liječnički kolektiv Klinike za ginekologiju i porodništvo poziva na Zakon o liječništvu, od KB ‘Sveti Duh’ tražimo ono što propisuje Zakon o liječništvu na koji se pozivaju: pristup informacijama o razlozima korištenja priziva savjesti u KB ‘Sveti Duh’, popis liječnika i liječnica koji odbijaju obavljati pobačaje, popis radnji koje su poduzeli da prava pacijentica kojima su odbili pružiti skrb budu osigurana, odnosno informacije u koje zdravstvene ustanove na području Zagreba upućuju pacijentice, zapošljavanje ginekologinja i ginekologa koji se ne pozivaju na priziv savjesti, odnosno ne uskraćuju zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobaciti, stoji u dopisu feminističkog kolektiva fAKTIV.

 Od gradske vlasti feministice će, kako su najavile, tražiti “odgovornosti i brigu o pacijenticama koje traže zdravstvenu skrb u bolnici čiji je osnivač Grad”.

 – Smatramo da je nužno postaviti pitanje zašto se na čelu KB ‘Sveti Duh’ te na čelu Klinike za ginekologiju i porodništvo te bolnice nalaze osobe koje krše pravo pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je regulirana Zakonom o pobačaju. Ukoliko bolnica odmah ne pristupi zapošljavanju ginekologa i ginekologinja koji su spremni obavljati svoj posao, od gradske vlasti tražimo smjenu predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoja Miškovića te ravnatelja KB ‘Sveti Duh’ Mladena Bušića jer krše prava pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je zajamčena Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kao i
osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi za pacijentice u bolnici kojoj je osnivač Grad Zagreb, stoji u dopisu kolektiva fAKTIV.

Označeno u