POČINJE JESENSKA KAMPANJA „40 dana za život‟

U srijedu, 28. rujna 2022., započinje jesenska kampanja inicijative „40 dana za život‟ koja će obuhvatiti 38 gradova i 40 mjesta bdijenja pred bolnicama i domovima zdravlja. Kampanja će trajati do 6. studenog 2022.

Jesenska kampanja odvija se pod geslom: "Idi pa i ti čini tako." (Lk 10, 37).

U Hrvatskoj je tijekom ovogodišnje korizmene kampanje spašeno 6 djece, što čini sveukupno 77 nerođene djece spašene od smrti pobačajem (za koje znamo).

U svijetu je dosad spašeno 21.989 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvoreno je 117 klinika za pobačaje, a 240 ginekologa prestalo je raditi pobačaje

„Pobačaj je najveći problem današnjice, a roditelji i njihova nerođena djeca najpotrebniji su naše zaštite. Učinimo sve da se u Hrvatskoj svako začeto dijete rodi“, rekla je i Petra Milković, izvršna direktorica Inicijative, i pozvala na uključenje u kampanju: „Ove jeseni službeni zaštitnik kampanje je sv. Josip. Izađimo zajedno s njime na ta tužna mjesta na kojima majke i očevi gube svoje dostojanstvo, na kojima se usmrćuju djeca, na kojima duše medicinskog osoblja koje sudjeluje u pobačajima gube svoj sjaj.“

Sve informacije o nadolazećoj kampanji možete pratiti na www.40danazazivot.com.

Ove jeseni idimo pa i mi činimo tako - molimo za prestanak pobačaja u našoj domovini!

kampanja-40-dana-2022-1.jpg