(VIDEO) VRLIKA - ČUDESAN SPOJ Prirodnih ljepota i tradicije

Grad Vrlika se nalazi na 470 m nadmorske visine na samom rubu Vrličkog polja. U samom gradu izvire Česma.

Grad Vrlika se nalazi na 470 m nadmorske visine na samom rubu Vrličkog polja uz državnu cestu D1 Zagreb-Split, na 66 km od Splita.
U samom gradu izvire jedan od pritoka rijeke Cetine - Česma.

Ima ugodnu mikroklimu zbog samog položaja. Ima submediteransku klimu koja se miješa sa kontinentalnom planinskom klimom čime Vrliku ugodnim mjestom za boravak pogotovo ljudi koji imaju poteškoće sa respiratornim bolestima.

Uvjerite se u videu u još jedan biser Hrvatske. croexpress.eu

Označeno u