Sadržaj s oznakom: Vrlika

Grad Vrlika se nalazi na 470 m nadmorske visine na samom rubu Vrličkog polja. U samom gradu izvire Česma.