DONOSITI ISTINU – apostolat katoličkog tiska

Razgovor sa FRA VLADIMIROM VIDOVIĆEM

Prošlih je dana u mjesečniku „VERITAS – Glasnik sv. Antuna Padovanskog“, objavljen razgovor s mons. Henrykom Hoserom, apostolskim vizitatorom za Međugorje. Razgovaralo se o raznim temama pa i o Međugorju. Članak su prenijeli brojni katolički portali, pa i tiskani mediji. A u retcima ispod, vi dragi čitatelji možete pročitati ekskluzivan intervju sa piscem gore navedenog članka, franjevcem konventualcem iz samostana sv. Duha u Zagrebu i odnedavnim glavnim urednikom mjesečnika „Veritas“: fra Vladimirom Vidovićem.

Fra Vladimir je rodom iz Vinkovaca. Odmalena je osjećao poziv za svećeništvo jer je još kao dječak bio povezan sa franjevcima konventualcima koji djeluju u župi sv. Antuna u Vinkovcima. Međutim, naišao je na žestoki otpor svoje obitelji, posebno oca, tako da je s odlukom morao pričekati. Božji poziv je postojao, i kroz godine traženja, ali uz molitvu i podršku franjevaca te njihov primjer, ipak se odlučuje na taj veliki korak u svom životu. Nakon postulature, novicijata, redovničkih zavjeta, prije 4 godine zaređuje se za svećenika.

Na zadnjem redovnom Provincijskom kapitulu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca 16. svibnja 2018., izabiru ga za glavnog urednika Veritasa. O tome fra Vladimir kaže:

„Po zanimanju nisam novinar, ali me zanima pisana riječ te sam već desetak godina bio u uredničkom vijeću mjesečnika. Već kao studenta i bogoslova zanimao me ovaj, moglo bi se reći, apostolat katoličkoga tiska. Ja ga vidim kao jedan veliki izazov za svećeničku službu: kako u ovaj sekularni svijet donositi istinu Isusa Krista. Časopis se tako i zove: VERITAS (lat. Istina). Okruženi smo naime sa puno neistina, poluinformacija, dezinformacija… i baš zato imamo ovaj važan zadatak donijeti vjernicima pravu i istinitu informaciju.

Upravo danas sam od jednog dragog prijatelja dobio komentar: „Ne snalazim se u ovom katoličkom tisku, naime naučio sam na žutilo i negativu iz novina, a ovaj vaš časopis donosi pozitivu, donosi vedrinu!“ To je upravo ono što mislim da je poslanje katoličkog tiska u današnjem svijetu – donositi Istinu, a istina ne može biti tamna jer je naš Bog, Isus Krist, Svijetlo svijeta i zove nas da se probudimo!

Činjenica je da ljudi danas sve manje čitaju, sve im je manja pažnja i koncentracija, pa se najčešće i ono malo čitanja svede na čitanje naslova sa facebook profila. Kako ti gledaš na tu „čitalačku krizu“ odnosno „krizu tiska“?

Pa mislim da ne trebamo živjeti u iluziji, naime jesmo u 21. stoljeću u kojem se puno toga prebacilo na digitalne medije, ali mislim da će tiskana riječ uvijek imati svoju važnost. Nijedan napisani tekst nije uzaludan i ima uvijek svoju vrijednost. Veritas je zasad samo u tiskanom obliku, a radimo i na izradi web stranice. Aktivna je facebook stranica.

Iskustva sa Međugorjem?

To je interesantno. Ja sam naime rođen 1982. godine i roditelji su me već kao bebu donijeli ovdje. Ja se toga naravno ne sjećam, ali vidio sam na njihovim fotografijama. Također smo par godina nakon toga bili na ljetovanju u Splitu i pri povratku smo navratili u Međugorje. I dan danas imam u glavi tu sliku kamena i kamenitog puta Podbrda. Svaki put kada se penjem, kao i danas kad smo bili gore, te slike mi se vrate i osjetim kako je Podbrdo dio mene. Međugorje pratim i s njim sam povezan kao i sa mlađom generacijom hercegovačkih fratara s kojima sam studirao i mogu reći samo sve pozitivno. Isus je rekao „Po plodovima će te ih prepoznati!“ A evo ja vidim puno dobrih plodova: plodovi molitve, plodovi vjere, plodovi mira. I ima toliko puno konkretnih dobrih djela koja su prožeta međugorskim duhom i Gospinim porukama o molitvenom životu.

fra-vladimir-vidovic.jpg

Glasnik Mira 11/2018.