Bez Duha Svetog naš vjerski život sveo bi se na ispraznost bez sadržaja i cilja. Sve što znamo o Bogu bilo bi najobičnije prisjećanje, a svakodnevni život religijska predstava bez snage.

Duh Sveti vjeru čini aktivnom, a Boga živim. Evo kako djeluje u životu vjernika:

1. Duh Sveti poznaje naše slabosti
Duh Sveti ne samo zna naše slabosti, već nam i pomaže u istima (Rim 8,26). Pomaže nam da činimo stvari koje ne bismo mogli u vlastitoj snazi.

2. Duh Sveti nas poučava
Koristi Sveto pismo i ljude da promijeni naše srce (Iv 14,26; Rim 8,14; 1 Kor 2,6-14). Kada ne razumijemo određene dijelove Biblije, On će nas naučiti što znače, te kako mogu biti primijenjene u našem životu. Često puta, takvo poučavanje dolazi po čovjeku, uglavnom propovjedniku (Rim 10,14-16)

3. Duh Sveti djeluje kroz molitvu
Duh Sveti će nam pomoći u molitvi (Rim 8,26), osobito ako smo usredotočeni na proslavljanje Krista i na ljubav prema Njegovom narodu. Ako ne znate što moliti, zamolite Duha Svetog da vam pomogne. On je ''Pomoćnik'' koji će pomoći onima koji ga ljube. Puno puta Bog koristi naše molitve kako bi promijenio naša srca, više od srca drugih, kako bi bili što sličniji Njemu.

4. Duh Sveti otkriva Isusovu volju za nas
Bog daje samo dobre darove. Darovao nam je Isusa, koji je radi naših grijeha umro na drvetu križa. Dao nam je Duha Svetog. Isto tako, u Bibliji nam je dao upute kako da živimo ovaj život (2 Tim 3,16-17).

Svrha nešeg života je proslaviti Krista, a ako nastavljamo biti usmjereni prema tome, Duh Sveti će nam otkrivati detalje - npr. što i gdje raditi, koga ćemo oženiti, gdje stanovati itd.

5. Duh Sveti nam otkriva naše grijehe
Ivan 15,8–11 na uči kako nas Duh Sveti uvjerava u grijeh kako bi postali sličniji Kristi. Dok se sve više oslanjamo na Duha, grijeh gubi snagu u našem životu (Gal 5,16.18).

Puoi pagare la donazione sul conto PayPal del portale di medjugorje-info.com

Zanima te i ovo?
Čudo u Šurkovcu, mladić prohodao kod fra Ive Pavića
18. Maggio 2021.
I cookie rendono più facile per noi fornirti i nostri servizi. Con l'utilizzo dei nostri servizi ci autorizzi a utilizzare i cookie.