Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, profesor glazbe i župni vikar u mostarskoj katedrali, don Niko Luburić, preminuo je 25. rujna u 69. godini života. Rođen je 21. 11. 1951. u Studencima kod Ljubuškog.

Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Ljubuškom (1958.-1966.), sjemenište i klasičnu gimnaziju u Splitu (1966.-1970.), a teologiju u Sarajevu (1970.-1977.). Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1977, piše nedjelja.ba.

U svom svećeničkom životu bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) i mostarskoj katedrali (1981.-1990. i 2012.-2020.) gdje je osnovao i vodio Katedralni mješoviti zbor Marija, Katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor. Sa zborovima je održao više koncerata. Kao regens chori mostarske prvostolnice bio je član Biskupijske komisije za promicanje liturgijskog pjevanja. Studirao na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1986.-1993.) gdje je postao diplomirani crkveni glazbenik.

Od 1993. predavao je crkvenu glazbu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu, današnjem KBF-u, gdje je vodio bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški sastav te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije. Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata. Uz 10. obljetnicu zbora Madrigalisti snimio je glazbeni CD (2003.) sa 17 višeglasnih crkvenih skladbi a cappella. Bavio se etnomuzikologijom (istraživanjem i zapisivanjem autohtonih duhovnih napjeva iz Hercegovine) i komponiranjem.

Surađivao s više katoličkih listova, između ostaloga priloge je objavljivao u Svetoj Ceciliji, Vrhbosnensii, Glasu Koncila, Katoličkom tjedniku i Crkvi na kamenu. Od 1997. bio je član Uredničkog vijeća Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu, a od 1998. redoviti je član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika u Zagrebu. Od 2001. bio je član Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a od 2002. i Odbora za promicanje liturgijskog pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Kao zaslužnom pojedincu, na 53. izvještajnoj izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu, 16. listopada 2004., dodijeljena mu je plaketa doživotnog člana.

Objavio je više radova s područja Hercegovine i crkvene glazbe.

Sprovodna misa zadušnica slavit će se u subotu, 26. rujna u 15:00 u pokojnikovoj rodnoj župi Presvetoga Srca Isusova u Studencima pokraj Ljubuškog, nakon čega će biti i sprovodni obredi.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! nedjelja.ba

Osmrtnice ba

Puoi pagare la donazione sul conto PayPal del portale di medjugorje-info.com

Zanima te i ovo?
Evanđelje dana, 27.10.2020.
27. Ottobre 2020.
I cookie rendono più facile per noi fornirti i nostri servizi. Con l'utilizzo dei nostri servizi ci autorizzi a utilizzare i cookie.