Biti otac po uzoru svetog Josipa

U svijetu u kojemu se sve više ruše Božji temelji i načela obitelji, potrebno je reći Bogu svoje „DA“ kako bi On učinio zahvat svoje ljubavi u srcima roditelja, da bi oni svoju djecu mogli odgajati po Božjoj volji.

Bog podiže i obnavlja svoj narod ponajprije kroz obitelj želeći podići čiste naraštaje i svoje Kraljevstvo. Bog Otac je u naumu spasenja čovjeka poslao svoga sina Isusa Krista – u obitelj. Sveti Josip, Isusov poočim je stoga ideal očinstva po Božjem srcu. Kako odgajati svoju djecu po uzoru na toga velikoga sveca kojemu ovih dana posebno prinosimo molitve za naše obitelji?

Prema Božjoj i očinskoj pedagogiji, uz majku, i otac ima neizostavnu ulogu u odgoju djeteta. To nam posvješćuje i psalmist: ‘Ako Gospodin kuće ne gradi, uzalud se trude

graditelji’. (Ps 127). Odgajanje djeteta treba biti prožeto molitvom i sakramentalnim životom, u zajedništvu s Bogom. Dok odrasta u obiteljskoj zajedničkoj molitvi, djetetovo srce od rođenja je otvoreno Bogu i Njegovim nadahnućima.

Sveti Josip je bio Božji miljenik. Pobožan, samozatajan i skroman, poslušan Bogu u povjerenju i pouzdanju u Božje vodstvo i ljubav. Rastao je u krepostima u poniznosti, malenosti i skrovitosti, iznad svega ljubeći Boga. U svome odnosu s Bogom primao je objave i nadahnuća koje su ga u poslušnosti izgradile da primi od Boga posebne milosti i poslanje očinstva. Bog Otac mu se po anđelima osobno i prisno obraćao u snovima, govoreći mu kamo da vodi svoju obitelj, kako bi bila zaštićena pod okriljem Božje skrbi i providnosti.

Otac u obitelji uvijek treba imati otvoreno srce da po nadahnuću Duha Svetoga, zajedno sa suprugom odgaja svoju djecu, te na najbolji način skrbi o obiteljskoj egzistenciji, kako materijalnoj tako i duhovnoj. Jer, (…) ‘ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta’ (Mt 4,4)

Sveti Josip, zaručnik Bogorodice Marije, zasigurno je uživao klanjajući se Isusu kao utjelovljenoj Riječi i Božjem Sinu, koji mu je povjeren na zemaljsku skrb i očinsku ljubav. Po uzoru na svetog Josipa, suvremeni otac u srcu treba gajiti posebnu ljubav prema Isusu Kristu, uvijek spreman služiti mu, po volji Božjoj. Isus Krist, Bog i čovjek rođen je u siromaštvu. Sveti Josip sigurno nije bio ravnodušan na takvo stanje svoje obitelji. Ipak, vjeran Bogu njegova skromna obitelj nije oskudijevala, jer je imala povjerenja u Božju skrb i vodstvo.

Josip se trudio radeći kao drvodjelja, tako skrbio o svojoj obitelji, i prenosio na Isusa svoje radne sposobnosti, da odraste u vrijednostima radničkoga života. Svaki otac treba skrbiti materijalno za svoju obitelj, a Otac nebeski neće zapustiti svoje miljenike koji su u službi obitelji. Sveti Josip je čisto i kreposno ljubio Isusovu majku Mariju i to može biti uzor očevima da svoju djecu odgajaju u zajedništvu naše zagovornice Marije. Krunica kao obiteljska molitva je velika posuda milosti. Po Marijinom zagovoru Bog izlijeva svoje milosti na svaku obitelj koja se njoj utječe.

Biti roditelj je dar s Neba. Biti otac je dioništvo u Stvoriteljskoj ljubavi prema nama. Duša je stvorena za vječnost, a roditeljstvo nosi ljubav i odgovornost koju iskazujemo našem Stvoritelju. Bog Otac nam je kao čovjeku povjerio uzvišeni dar stvaranja života. Utisnuo je u nas narav besmrtne duše koju je oplemenio dahom svoga Božanstva. Zato su brak i obitelj slika i znak Presvetoga Trojstva; „Ova je tajna uzvišena – a ja vam velim (da je uzvišena) u odnosu na Krista i Crkvu. (Ef 5,32).

Dobar otac je prije svega krepostan muž i pravi primjer svojoj djeci koja trebaju rasti u pravoj ljubavi po planu Božjega spasenja; ‘Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. (Ef 5,25-27).’ Roditelji će pred Božjim licem biti odgovorni kakav su primjer bili svojoj djeci i kako su ih odgajali!

Iz očeva ponašanja dijete će puno toga primiti u svoje srce, što će mu biti temelj kako da postane cjelovita osoba sposobna živjeti po Božjoj volji. Bog Otac je povjerio ocu odgajanje duše u međusobnoj ljubavi i suradnji s Presvetim Trojstvom, jer je svako dijete u Kristu prije svega ljubljeno dijete Božje. Cjelovita osoba odgajana u kreposnom životu Božje prisutnosti stvorena je za nebo, sliku i priliku Božju. Dar očinstva u zajedništvu ljubavi majke stoga djecu odgaja kako da se ostvare kao ljubljena djeca Božja.

Danijel Tomičević, zsa.podvinje.org

Označeno u