Ja sam ovu župu izabrala

Od 1. ožujka 1984. do 8. siječnja 1987. Gospa je svakog četvrtka davala poruke za međugorsku župu.

U prvoj od tih poruka rekla je: „Ja sam ovu župu na poseban način izabrala i želim je voditi.”

Tijekom te tri godine, riječi župa i župljani ponovile su se 46 puta (1984. - 17 puta, 1985. - 26 puta, 1986. - 3 puta). Učestalost tih riječi ukazuje na to da je to doista bilo razdoblje u kojem je Gospa pripremala župu i župljane za ono što ima doći.

Poslije toga razdoblja, Gospa je počela davati poruke 25. u mjesecu za župu i za svijet. U tih više od dvadeset godina, riječi župa i župljani pojavile su se samo pet puta. Prolistajmo Bibliju i pogledajmo što je izabranje.

U Starom zavjetu Bog je izabrao Abela (Post 4,4), Nou (Post 6,8ss), Abrahama (Post 12 ss), Izaka (Post 17,19). Izabrao je Mojsija (Izl 3), Samuela (1 Sam 1.3), Davida (1 Sam 16,1-13). Izabrao je i Joba. Izabrao je svoje proroke. Bog je izabrao brdo Horeb (Izl 3) da se objavi Mojsiju, brdo Sinaj da s izabranim narodom sklopi savez (Izl 19), izabrao je grad Jeruzalem da se u njemu sagradi prvi hram (1Kr 5,15ss).

U Novom zavjetu, Isus slobodno bira dvanaestoricu svojih najbližih učenika: „Uziđe na goru i pozove koje sam htjede“ (Mk 3,13). To su jednostavni, anonimni ljudi, ribari. Matej carinik je poznat, ali omra-žen. Poslije Isusova uzašašća, apostoli u snazi Duha Svetoga izabiru sedmoricu đakona da brinu o svakidašnjim potrebama zajednice (Dj 6), izabiru Judu i Silu da prate Pavla i Barnabu (Dj 15,22)… Pavao je „oruđe izabrano“ (Dj 9,15)Uz izabranje ide i poslanje Bog bira slobodno, po svojoj volji. Bira umne i mudre, ali i jednostavne i siromašne. Pavao kaže (Rm 9,11-12) da snaga izabranja nije u njihovim djelima, nego u onome tko ih je pozvao. U 2 Ko 12,5.9.10 kaže: „Najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova… jer kad sam slab, onda sam jak“.

“Draga djeco, ja sam vas izabrala … onakve kakvi jeste“, rekla je Gospa 24. svibnja 1984. Kad Bog nekoga izabire, to nije samo za dobro onoga tko je izabran, nego uvijek za opće dobro. Uz izabranje ide i poslanje.

„Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite“, kaže Isus apostolima (Iv 15,16).

„Dječice, vi ste izabrani da svjedočite mir i radost“ (25. listopada 2001.).

„Pozivam vas na rad u Crkvi. Sve jednako ljubim i od svih želim da rade onoliko koliko mogu. Znam, draga djeco, da možete, a ne želite zato što se osjećate malim i poniznim u ovim stvarima. Trebate biti odvažni…“ (31. listopada 1985.).

Mojsije pita „Tko sam ja?“. Jeremija tvrdi da ne umije govoriti, da je još dijete, a Jahve mu odvrati: „Ne govori: ‘Dijete sam! Već idi… Ne boj se!’“ (Jer 1,6-8).

Majka Terezija smatrala je da je Bog upravo nju izabrao jer nije našao nikog jadnijeg ni siromašnijeg!Snaga se u slabosti usavršuje„Samim se sobom ne ću hvaliti osim slabostima svojim… snaga se u slabosti usavršuje“, tvrdi Pavao. „Lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom“ (1 Ko 1,26-29). To je iskustvo velikoga Pavla! I Jakov govori slično: „Nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?“(Jak 2,5). Mi smo izabranici Božji, sveti i ljubljeni (Kol 3,12-15).

Mi smo rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještamo silna djela Onoga koji nas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (1 Pt 2,9). Zato nam Petar kaže: „Braćo, uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje“ (2 Pt 1,5-10). Otkad su počela ukazanja, Gospa je dala samo jednu poruku koja se odnosi na župe u množini. Bilo je to 25. rujna 1995.: „Danas vas pozivam da se zaljubite u Presveti oltarski sakrament. Klanjajte se njemu, dječice, u vašim župama i tako ćete biti sjedinjeni s cijelim svijetom.“ Izabrane su sve župe svijeta. Svi su izabrani. Svi su poslani.

Glasnik mira

Označeno u