Katolici, odstranite sad tuđe bogove!

Oni koji se izjašnjavaju kao katolici samo kada im to pogoduje i kada od toga imaju koristi nisu pravi katolici, već pseudokatolici.

Neki od njih čak odlaze i na mise, posebice na Božić, i na prigodne proslave kada mogu sjesti uz visoke uzvanike u prve redove. Oni su katolici po potrebi, ''stand by'' katolici, kada ustreba, oni svoju vjeru ne svjedoče niti riječju niti djelima. Naprotiv, djelima više sliče poganima. Oni ne slušaju sv. Oca, a još manje biskupe, ne samo da ih ne slušaju, već im se često i rugaju. Oni imaju svoja vlastita vjerovanja i uvjerenja koja više odgovaraju poganskom, nego kršćanskom svjetonazoru. Ako se nalaze na moćnim pozicijama, voditelja, direktora, menadžera, rektora sveučilišta i sl. oni će radi vlastite promocije i dodvoravanja vlasti zgaziti prave katolike bez ikakve grižnje savjesti.

Problem u Hrvatskoj nisu ateisti, njih je po posljednjem popisu stanovništva 163.375 ili 3.81%, već katolici. Katolika ima 3.697.143 ili 86.28%. Kako je onda moguće da je na vlasti ta mala šačica ateista!? Odgovor je: Zahvaljujući pseudokatolicima. Jer oni žele biti 'moderni', žele ići u korak sa svijetom, u korak s bludom, razvratnošću i rodnom ideologijom - novim idolom. A ''što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta'' (1 Iv 2,16). Dok nastoje svoj život što više prilagoditi modernom svijetu, ne shvaćaju da se prilagodbom svijetu sve više udaljavaju od Krista, jer Kristovi učenici ''nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta'' (Iv 17,16). Sv. Pavao ne upozorava uzalud: "Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "počela svijeta", a ne na Krista" (Kol 2,8). Svijet je prepun ispraznih obećanja, lažnog sjaja, vještih zavodnika, licemjernog morala. U Hrvatskoj se na svim frontama promovira rodna ideologija, jedna od najopasnijih ideologija u povijesti ljudskog roda. Pseudokatolici su ju zdušno prigrlili, njoj se klanjaju kao zlatnom teletu.''Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega'' (Jak 4, 4).

Pseudokatolici ne žele slušati svoje biskupe što imaju reći o tome, oni su pametniji, oni znadu bolje, oni više vjeruju lažnim prorocima. U međuvremenu zaboravljaju Isusove riječi: "Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci!" (Mt 7,15). Oni su usredotočeni na užitak ovog svijeta, zato im i odgovara novi idol – rodna ideologija, jer njeno je jedino mjerilo užitak i samo užitak (prema preporučenoj literaturi 4. modula Zdravstvenog odgoja). Oni ne misle na vječni život, oni su zaokupljeni samo ovim životom i užitkom.

Ukoliko se pseudokatolici ne obrate prijeti izumiranje Hrvata kao nacije. Prema posljednjem popisu broj stanovništva se u 10 godina smanjio za 150.000, nešto više, zbog rata, u prethodnom desetljeću od 1991. – 2001. U ovakvo dramatičnoj situaciji (to jest dramatična situacija za narod koji ima tek nešto više od 4 milijuna stanovnika) Vlada uvodi program u škole koji promovira promiskuitet, homoseksualnost, pornografiju i sve ono što razara obiteljske vrijednosti, dakle, izravno radi na uništenju naroda. Ako katolici i dalje budu objeručke prihvaćali moderni i 'progresivni' stil življenja, drugim riječima, novu ideologiju jednoumlja, može se očekivati samo još brži pad nataliteta. Pravi katolici će postati proganjana manjina i više neće imati utjecaja u društvu. A to je i jedan od glavnih ciljeva novih ideologa. Zato: Katolici probudite se! Pseudokatolici, obratite se! Svojim obraćenjem nećete samo spasiti sebe i svoju dušu, već i hrvatski narod.

Bog je pozvao katolike da budu ''svjetlo svijetu'' (Mt 5,14) i ''sol zemlji'' (Mt 5, 13), jer ako sol obljutavi zemlja će propasti. Katolici koji ne prihvaćaju vjeru i koji ne žive po vjeri svojih otaca u svakodnevnom životu i u svakoj prilici nalik su toj soli koja obljutavi, više od njih nema koristi. Oni neće upropastiti samo svoj život, već će zadojeni egoističko hedonističkom ideologijom ugroziti i svoje potomstvo i opstanak cijelog naroda. Ne mogu novi ideolozi spasiti, niti usrećiti hrvatski narod, ne mogu oni donijeti mir i blagostanje. Oni mogu samo ''dovesti do razaranja čovjeka i nesreće za Hrvatsku'', kako je rekao kardinal Bozanić u svojoj Božićnoj poruci.

Katolici, ''odstranite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodu, Bogu svom!'' (Jš 24, 23). ''Obratite se i okrenite se od idola svojih! Okrenite lice svoje od gadova svojih!'' (Ez 14, 6). Jer ''ako se ne obratite, svi ćete izginuti'' (Lk 13, 3). Da bi se obratili prvo moramo početi slušati naše biskupe, slušati ih vrlo pozorno, i ne samo slušati nego i činiti ono što nam govore, jer oni govore u ime Krista Boga našega. To je imperativ koji nam Krist postavlja: ''Tko vas [biskupe] sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire; a tko prezire mene, prezire onoga koji je mene poslao." (Lk 10,16). Da bi sjeme obraćenja izniklo u našim srcima treba nam malo više poniznosti, malo mekše srce i malo više ljubavi za naše biskupe, svetog Oca i našeg Gospodina Isusa Krista, koji je jedini ''put i istina i život'' (Iv 14,6).

Označeno u