Fra Mario Knezović: Počelo je. Još 50 dana kakve takve slobode, a vi sjedite…

Sjedite, mirno promatrate, vas se kao ovo ne tiče? Ako su u Sloveniji uvedene COVID potvrde za doći na Svetu Misu, zar mislite da se to nas ne tiče?

Puzajuća diktatura i provedba planirane Agende uzela je maha. Crkvu se priječi u poslanju i naviještanju. Crkva to ima pravo raditi neovisno o bilo kojoj vlasti. Tako govori kanon 747 iz Zakonika kanonskoga prava Crkve.

Svećenici mi pišu, vapaje upućuju, plaču, zabrinuti su mnogi od njih. Ni sam ne znam što se meni javljaju, a možda i znam!? Ljudi, prestanite u pokornosti prihvaćati ovaj plan.

Kad zakon postaje nasilje, otpor je dužnost! Ovo više, to je svima jasno, nema veze sa zdravljem. Ovo je politička i ideološka priča.

Stvara se novi svjetski poredak. Ako cjepivo pomaže zašto se pri ulasku u zrakoplove opet ljude testira, zašto takvi isto oboljevaju, zašto isto šire virus, zašto umiru!??

POSLUŠAJTE KRATKU VIDEO PORUKU FRA MARIA KNEZOVIĆA

Označeno u