Objavljena četiri nova udžbenika za katolički vjeronauk

S novim vjeronaučnim udžbenicima Kršćanske sadašnjosti u novu će školsku godinu poći učenici trećih, šestih i sedmih razreda osnovne škole te trećih razreda srednje škole.

Svaki se udžbenik sastoji od tiskanoga i elektroničkoga dijela, a odobrilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Hrvatska biskupska konferencija koja je ujedno i izdavač ovih nastavnih materijala. Svi su udžbenici usklađeni s Kurikulumom nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. Kao djelotvorna pomoć u ostvarivanju kvalitetne komunikacije, u udžbenicima se nalaze i biblijski i književno-umjetnički tekstovi, tekstovi crkvenih dokumenata, mudre izreke, molitve i poučne priče, piše laudato.

Elektronički dio svakog udžbenika obogaćen je nizom audiovizualnih materijala, zvučnim zapisima, fotografijama i interaktivnim zadatcima, primjerenim učenicima pojedinoga razreda. I tiskani i elektronički dio vizualno su primjereno ilustrirani te obogaćeni brojnim umjetničkim reprodukcijama hrvatskih i stranih umjetnika.

Udžbenik „U ljubavi i pomirenju“ za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole učenike vodi na put do primanja sakramenata euharistije i pomirenja. Autori udžbenika su mons. Ivica Pažin, don Ante Pavlović i Mirjana Džambo Šporec koji su sadržaj pripremili pomno birajući teme i poticajne tekstove kako bi učenike potaknuli na promišljanje i aktivno usvajanje gradiva. Udžbenik prati i radna bilježnica istoga naslova, 'U ljubavi i pomirenju', čiji su autori Tihana Petković, Ana Volf, Ivica Pažin i Ante Pavlović. Zadatci su vrlo kreativno osmišljeni tako da kod učenika bude daljnje zanimanje za sadržaj, potiču maštu te pomažu usvojiti gradivo koje se obrađuje na temelju udžbenika.

Nakon što je 2019. godine objavljen kao eksperimentalni nastavni materijal, udžbenik za katolički vjeronauk 6. razreda osnovne škole 'Biram slobodu' ove je godine objavljen kao redoviti nastavni materijal. Autorice Barbara Sipina i Mirjana Novak udžbenik su koncipirale u devet cjelina, protkan brojnim sadržajima koji učenika nerijetko upućuju na daljnje istraživanje, samostalno promišljanje i djelovanje.

'Neka je Bog prvi' naslov je udžbenika za katolički vjeronauk 7. razreda osnovne škole, čiji su autori don Josip Periš, Marina Šimić i Ivana Perčić. „Udžbenik sadržajno korespondira s osobnim životnim pitanjima, odnosno iskustvima predadolescenata. Nastavkom na prethodna godišta, učenici Josip i Dora, kroz motivacijski razgovor ili otvaranje problemske situacije, uvode učenike u teme i potiču zanimanje za određeni sadržaj, vlastito promišljanje i angažman. Svaka tema/podtema ima obrazovni i aktualizacijski sadržaj koji je blizak životnim situacijama učenika sedmog razreda“, navode autori udžbenika.

Udžbenik 'Životu ususret' namijenjen je učenicima 3. razreda srednjih škola, a autorski tim čime Ivica Živković, Nikola Kuzmičić i Sandra Košta. Kako ističu sami autori, u udžbeniku se obrađuje kršćansko poimanje čovjeka, njegova sličnost s Bogom, ali istodobno omogućuje i upoznavanje i razumijevanje suvremenih znanstvenih dostignuća i promišljanja o čovjeku i nizu drugih tema usklađenih s Kurikulumom.

Označeno u