Preuzmite i vi novu aplikaciju 'S Bogom svaki dan'!

U vidu poziva pape Franje na evangelizaciju, posebno nove načine evangelizacije putem suvremenih medija masovne komunikacije, iz Župe bl. Alojzija Stepinca u Koprivnici izrodila se ideja o mobilnoj aplikaciji.

Župnik Krunoslav Pačalat već dugi niz godina na župnoj web stranici objavljuje razmatranja dnevnih čitanja, a odnedavno i dnevne molitve na Božju Riječ toga dana, koje veliki broj župljana ali i ostalih vjernika koriste za svoj duhovni rast.

Tako je nastala ideja da se isto objedini u jednoj mobilnoj aplikaciji kako bi svi na jednostavniji način došli u doticaj s Božjom Riječi te svakodnevno molili i razmatrali, uz sadržaje koje će svakodnevno dobivati u aplikaciji.

Aplikacija 'S Bogom svaki dan' donosi svakodnevna dnevna čitanja i njihovo razmatranje te dnevnu molitvu na Božju Riječ toga dana, a ujedno i rubriku svetac dana pomoću koje vjernik prati slavlja i primjere života svetaca. Sve revno piše i osmišljava župnik Krunoslav.

Aplikacija je napravljena s ciljem da vjernici više mole i svakodnevno žive uz Božju Riječ koju Crkva svakoga dana stavlja pred nas. Izvrstan je to način da vjernici prate liturgijsku godinu, a istodobno mole i razmatraju uz promišljanja jednoga svećenika te na taj način jačaju u svojoj vjeri i budu sa svojim Bogom.

Aplikacija 'S Bogom svaki dan'dostupna za Android uređaje u Google Play trgovini, a za korisnike iPhone aplikacija je dostupna u App Storu.

Brojni vjernici već su preuzeli aplikaciju te svakodnevno mole i razmatraju.

Preuzmite i vi aplikaciju i budite s Bogom svaki dan.

Označeno u