Koju smo konkretnu odluku donijeli u ovoj Korizmi?

Koju smo konkretnu odluku donijeli u ovoj Korizmi?

Jesmo li pojačali molitvu? Čitamo li svakodnevno Sveto pismo? Čega smo se konkretno odrekli? Jesmo li se odlučili boriti protiv neke svoje mane i slabosti u koju uvijek iznova upadamo? Neka svatko sam za sebe odgovori!

Budemo li se držali Boga i svim srcem uz Njega prijanjali, tj. Isusa u svemu slušali, ne trebamo se ničega bojati, ni kušnja, ni patnji koje bi trebalo podnijeti. Pred nama je sretna budućnost i novi život. U Isusu je imamo sve: sadašnjost i budućnost, sreća i vječni spas. Zato se isplati vjerovati, moliti i sveto živjeti! Sve nas očekuje Raj, blažena vječnost, koju su na trenutak doživjeli na Taboru apostoli. Amen.