Garancija da ćeš biti zdrav

Počni misliti dobro!

Vjeruj u dobro!

Govori dobro!

Čini dobro!

GARANTIRAM TI DA ĆEŠ BITI ZDRAV!

vlč. Tomislav Ivančić