„Ima jedna Djeva Marija što sve mi biva draža što je starija“

„Ima jedna Djeva Marija što sve mi biva draža što je starija“, biva mi draža jer je bila jednostavna i nježna ali u isto vrijeme i vrlo odvažna žena.

Dubina njezinih misli za mene je u isto vrijeme svijetlo i ljubav, tako da se neprestano vraćam i dugo ostajem samo na jednoj njenoj rečenici “Činite što vam Isus kaže”.

Žena iznimne veličine, u svakom slučaju.A opet, nije podlegla kušnji oholosti.U svoj svojoj veličini ona je uspila zadržati poniznost i želju da bude sluga. Sluga Isusa , sluga Josipa, sluga Boga i sluga slugu Božjih. Čitajući njene riječi i gledajući je, čovjek ne može, a da ne osjeti ogromnu količinu ljubavi koju ta Gospa Marija odašilje u svijet.

Hrabro stanimo uz bok mladima koji dovikuju iz Međugorja: Gospa je i moja majka, koja čuva naš narod, koja čuva svoje sinove i kćer, koja je kraljica anđela. Zaista, hvala Gospodinu što je svojoj Crkvi podario ovakvu majku, kraljicu mira i ljubavi!