Naši anđeli - najbolji suradnici

Anđeo zaborava sigurno nas ne želi ohrabriti za to da zaboravimo imena svojih prijatelja ili da zaboravimo obaveze koje smo preuzeli.

Anđeo nas želi uputiti na to da zaboravimo nepravdu koju su nam drugi nanijeli. Tko se uvijek iznova vraća na uvrede koje su nam nanijeli drugi, daje drugima mnogo moći. Pušta da i dalje bude određivan uvredama. Uvredljive riječi ranit će i njegovu dušu, usidriti se u njegovoj duši i polako je nagrizati. Tu je potreban anđeo zaborava koji će zaštititi dušu od takvih povreda. Zaboraviti znači napustiti nepravdu koju nam je drugi nanio. Ali napustiti jedino mogu ono što sam prihvatio, ono s čime sam se pomirio. Ne smijem zaboraviti prebrzo. Inače bi uvrede bile potisnute. Moram najprije potisnutu srdžbu. Ali zatim je važno pustiti da prošlo prođe i zakopati ga i zaboraviti. U ovom smislu zaborav je najviši oblik praštanja. Anđeo zaborava osposobljava me za to da pokopam prošlo i ostavim da miruje. Pravi cilj zaborava sastoji se u tome da zaboravim sama sebe. Velika je milost moći prihvatiti sama sebe. Kada te anđeo nauči umijeće zaborava, osjetit ćeš koliko intenzivno opažaš sve oko sebe, kako odjednom postaješ sposoban uživati i kušati trenutak, kušati svoj život, biti sasvim u kušanju i tako naslutiti bogatstvo bića. Anđeo zaborava dovest će tvoju dušu da njezina pravog određenja, da nadiđe samu sebe u Bogu, da zaboravi sebe i uroni u Boga.

Anđeo Hrabrosti
Anđeo hrabro stoji uza nas kad nadvladamo svoju prirodnu sklonost i izdržimo upravo ondje gdje smo potrebni. U svakidašnjem govoru kažemo djetetu koje se ne tuži na svoje bolove da je hrabro. Hrabar je onaj koji se ne plaši boli, koji ju, naprotiv, prihvaća i pokušava što bolje podnositi. Hrabar je tko se ne povlači kad ga zadesi nesreća. Ostaje na nogama. Izdrži situaciju i kad ga ona boli. Ne uzmiče pred bolju nego prolazi kroz nju. Bolest i žalost ga ne slamaju. Ali nije neosjetljiv. Vidi gubitak draga čovjeka, jasno uviđa da njegova bolest vodi u smrt. Ali ipak ostaje uspravan.Ustrajava u onome što Bog od njega traži. A u toj hrabrosti čovjek raste. Postaje mudar i jak. Želim ti anđela hrabrosti da se uistinu možeš nositi sa svojim životom, da ne uzmičeš kad ti u uši bude puhao protivan vjetar, da ne bježiš kad te zadesi nesreća. I želim ti hrabrost u ophođenju sa svakodnevnim sukobima, da budeš slobodan od potrebe da si svuda omiljen. Neka uza te bude anđeo hrabrosti kad si u opasnosti da popustiš pred mišljenjem drugih, kad bi najradije napustio borbu radi blažena mira. Ako je uza te anđeo hrabrosti, moguća su rješenja koja će na kraju biti dobra za sve. Tko je hrabar izbjegava svaki lažni kompromis. On se zauzima za život. Bori se za život. Anđeo hrabrosti bori se na njegovoj strani. Želim ti anđela hrabrosti ne samo pred neprijateljem nego i pred prijateljem. Anđeo neka te sačuva od toga da se dadneš podmititi i prilagoditi se kako ne bi izgubio prijatelja. Anđeo hrabrosti opire se i prijateljstvu ondje gdje je to potrebno. To učvršćuje prijateljstvo, umjesto da ga razara.

Anđeo samoodređenja
Svaki čovjek ima svog anđela. A s anđelom ima i sebi prirođeni glas. Anđeo samoodređenja hoće nas najprije poučiti da svatko ima svoj glas. U glasu se može čuti srce čovjeka. Glas nije moguće iskriviti. On otkriva što je u nama. Mnogi se svojim glasom žele prilagoditi drugima. Boje se pustiti svoj glas da zaori. Jer nije tako lijep. Svaki glas je jedinstven. I ako se odvažimo pustiti svoj glas da odjekne, on je uvijek lijep, jer u njemu odzvanja nešto Božjega, nešto što se u ovom svijetu može čuti samo po nama. Kada Isus pogleda prema nebu izražava da svaka riječ koja dolazi iz naših srca otvara nebo nad nama. On upućuju na glas koji odzvanja s neba i nad svakim pojedinim čovjekom izgovara riječ bezuvjetne ljubavi:\” Ti si moj ljubljeni sin. Ti si moja ljubljena kći. U tebi mi sva milina.\” Samoodređenje znači: podići vlastiti glas, imati pravo glasa, moći suodlučivati o vlastitoj sudbini, ali i o pitanjima koja nas se svih zajedno tiču. Htio bih sam određivati kako ću živjeti i što ću činiti. Život koji mi je darovao Bog smijem sam oblikovati i formirati. Želim ti da te anđeo samoodređenja ohrabri da podigneš svoj glas i povjeruješ svom glasu i njegovu jedinstvenu zvuku. Tvoj anđeo koji te prati hoće u tebi postati glasom da bi se po tebi u ovom svijetu začula riječ koju Bog može samo u tebi izreći. Neka te uvijek iznova izazove da sam o sebi određuješ što je za te u redu, da bi ti život postao \”usuglašen\”, da bi se uskladio s jedinstvenim Božjim glasom koji želi samo po tebi odjeknuti ovim svijetom.

Označeno u