POUZDANJE U KRV KRISTOVU: Za sve koji se bore za oslobođenje od raznih ovisnosti

Za sve koji se bore za oslobođenje od raznih ovisnosti

Gospodine Bože, ti si mi dao život i zdravlje, a ja nisam znao cijeniti tvoje darove.
Zanemarivši ih lakomisleno postao sam ovisnik.
Olako sam popuštao napastima i sada sam njihov rob.
Nestalo je moje slobode. Osjećam se sputano i kao u okovima.
Zdravlje me napušta i moje snage su na izmaku. Postao sam muka drugima i se­bi.
O, tako se želim osloboditi ove ovis­nosti što me vuče prema dnu,
ali nema u meni više snage da se trgnem i podignem.

Koliko sam samo puta pokušavao započeti novi život.
No svaka izgubljena bitka samo bi još bolnije ranila i pojačala moju nutarnju prazninu,
odbojnost prema samome sebi i gađenje prema životu.
Pa ipak: ja želim živjeti! Ja želim početi ispočetka!
Želim pobijediti ovo zlo u sebi što me sputava i drži u lan­cima.

(izreci u srcu svoje konkretne ovisnosti kojih se želiš osloboditi)
Dotakni, Gospodine, moj um i moje srce spoznajom da je Krv tvoga Sina
pobijedila pakao i smrt da bih i ja mogao u sebi osjetiti djelovanje
i primiti božansku snagu tog nebeskog Lijeka.
Poznam svoju slabost, znam da vlastitim snagama ne mogu ništa.
Stoga zazivam svoga anđela čuvara,
sve anđele i svete Božje i sve one koji se pouzdaju u snagu Krvi Kristove
da mole za me i da mole sa mnom.

Osnaži moju bijednu volju snagom svoje ljubavi
da ne tražim više ljubavi i utjehe u svijetu i ljudima.
Želim razborito izbjegavati susrete, poznanstva i si­tuacije
koje su za mene izvor kušnje
da se tako opet ne povratim u svoju ovisnost.
Želim ustrajati u molitvi i prikloniti se Riječi Života
kada me k sebi vuku sila zla.

Udijeli mi mudrost da spoznam trenutke kušnje
i izbjegavam svaku bližu grješnu prigodu.
Gospodine Isuse, svako oslobađanje od zla i ovisnosti je bolno.
Ja se bojim boli i patnje.
Pomozi mi da u njima prepoznam i ugledam tebe koji,
usprkos boli i patnji, ustrajavaš na svom križnom putu.

Daruj mi milost ustrajnosti i vjeru u tvoju svemoguću i ozdravljujuću ljubav.
Duše Sveti, snago mučenika,
u kojima pobjeđuješ svaku ljudsku slabost i nemoć,
udijeli meni i svima koji žele započeti nov život,
dostojan čovjeka i Djeteta Božjeg, snagu, strpljenje i postojanost u dobru.
Amen.

Označeno u