Srcem pred Isusom

Klanjam ti se, Gospodine Isuse Kriste.

Na kraju ovog dana želim staviti pred tebe
sve što sam danas proživio.

Želim, Gospodine, u potpunosti osloboditi svoje srce
i tebi ga darovati, posebno u ovome klanjanju.

Gospodine, hvala ti za ovaj trenutak
kada ti mogu govoriti, kada mogu biti s tobom.

Hvala ti, Isuse, jer pred tobom mogu biti slobodan,
pred tobom, Isuse, mogu biti ono što jesam,
mogu osjetiti slobodu koju mi daruješ.

Gospodine Isuse,
i kad su moje misli daleko od tebe,
kad je moje srce uspavano,
Isuse, ti si tu za mene.

Ti me dodiruješ, Gospodine, ti me obnavljaš.

Tvoj dodir liječi, Isuse. Zato ti se klanjam.

Gospodine Isuse,
ti si mir naš, ti si naša sloboda,
naša nada, naš život, Gospodine.

Ti si naše sve u svemu, Isuse.
Marijo, Majko naša, hvala ti
jer si nas ti pozvala i okupila oko svojega Sina.

Ti nas, Marijo, učiš klanjati se Isusu,
klanjati se srcem.

Pokaži nam, Marijo, kako prignuti srce,
kako srcem stati pred Isusa,
a ne samo stajati na koljenima.

Hvala ti, Isuse, za ovo klanjanje,
da ovaj dan možemo završiti u tvojoj blizini.

Blagoslovi, Gospodine, sve one
koji su sada daleko od tebe,
kojima ne treba tvoja blizina:
zaštiti ih, Isuse!

Dodirni njihova srca i vrati ih na put istine.

Označeno u