Što ću danas?

Što ću danas?

Samo ću se danas potruditi da proživim dan, a da ne pokušavam odjednom riješiti probleme cijeloga svoga života.

Samo ću se danas brinuti o svome nastupu, bit ću ugodan u svome ponašanju, neću nikoga kritizirati, neću pokušavati druge ispravljati ili učiniti boljima… osim sebe.
Samo danas bit ću sretan u sigurnosti da sam stvoren za sreću… ne samo na drugom nego i na ovom svijetu...

Samo ću se danas prilagoditi prilikama, a neću tražiti da se prilike prilagode mojim željama.
Samo ću danas 10 minuta posvetiti dobrom štivu. Kao što je hrana potrebna za život tijela, tako je i dobro štivo potrebno za život duše.
Samo ću danas učiniti neko dobro djelo i to neću nikome kazati.
Samo ću danas učiniti nešto za što nemam nikakve volje. Ako se budem osjećao uvrijeđenim, pobrinut ću se da to nitko ne primijeti.
Samo ću danas sastaviti točan program. Možda ga se neću pridržavati, ali ću ga ipak sastaviti. I čuvat ću se da me ne svladavaju dva zla: užurbanost i neodlučnost.
Samo ću danas čvrsto vjerovati, makar okolnosti pokazivale suprotno, da se Božja providnost brine o meni kao da inače nikog nema na svijetu.
Samo se danas neću bojati. Osobito se neću bojati radovati svemu što je lijepo i vjerovati u dobrotu.

Označeno u