NAJAVA: PROJEKCIJA FILMA 'ZAGREBAČKA GOSPA OD KAMENITIH VRATA'

U subotu, 8. listopada u 20 sati u Dvorani Ivana Pavla II. u Međugorju bit će prikazan film Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata. Projekcija filma se odvija u sklopu 14. Mariološko-marijanskog nacionalnog kongresa koji se od petka 7. listopada do nedjelje 9. listopada odvija u Međugorju na temu ''Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji.''

Organizatori kongresa su Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Papinska međunarodna marijanska akademija PAMI i Župa sv. Jakova Međugorje.

Film Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata

Znanstveno obrazovni film Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata prikazuje povijesno štovanje Bogorodice u Zagrebu te predstavlja kulturološki putopis kroz najstarija i najljepša zagrebačka svetišta: crkva Majke Božje Remetske, kapela Majke Božje anđeoske u Markuševcu, Kraljica Hrvata na Sljemenu, Pohod BDM u Čučerju, Sveta Marija na Dolcu, crkva Sv. Franje Asiškog, Sv. Marko, Sv. Katarina, kapela Majke Božje žalosne, Sv. Ivan Krstitelj, Uznesenje Marijino u Stenjevcu, Sv. Barbara, Kraljica svete krunice, Uznesenje Marijino u Brezovici, Sv. Vinko, Uznesenje Marijino u Resniku, Sveta Mati Slobode, Bezgrješno Srce Marijino, Marija Pomoćnica, katedrala Uznesenja Marijina, svetište Majke Božje od Kamenitih vrata i dr.

U filmu su prezentirane vrijedne Gospine slike, kao i kipovi pohranjeni u zagrebačkim muzejima (Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Strossmayerova galerija starih majstora, Mimara i dr.). Posebna pozornost pridata je raritetnim knjigama i rukopisima sačuvanim u Metropolitani, NSK i Muzeju grada Zagreba te deklamaciji starih stihova. Upoznajemo i sakralnu muzičku baštinu u interpretaciji zagrebačkih glazbenika i crkvenih i drugih zborova (Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i dr.).

Ovaj film sažetog presjeka marijanske baštine Zagreba nastao je nakon potresa u ožujku 2020., a ujedno je poticaj institucijama i kulturnoj javnosti da se svi zajedno založimo za temeljitu restauraciju oštećenih kulturnih spomenika. Film Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata (Marijanska baština Zagreba) 12. je film u sklopu projekta „Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine“.

Film je realiziran pod pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i Vijeća za kulturu Hrvatske biskupske konferencije.

Voditeljica projekta, scenaristica i redateljica: dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek

Produkcija: Centar za kulturu Novi Zagreb, 2020. god.

Producent: Branko Marić, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb

Sporazumna suradnja: Muzej grada Zagreba, muzejski savjetnik Vinko Ivić, v.d. ravnatelja MGZ-a

Snimatelji: Dean Ganza, Krešimir Lasić, Jakov Gaćina

Montažeri: Borna Buljević, Krešimir Lasić

Montaža: Studio Buljević, Studio Radio Marija

Film je nastao uz financijsku potporu Grada Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije