Ukrajinski svećenici u Međugorju mole za mir medjugorje-info.com

Ukrajinski svećenici u Međugorju mole za mir

Na redovitoj općoj audijenciji u srijedu, 23. veljače 2022. Papa je uputio apel da se svi vjernici na Čistu srijedu uključe u Dan molitve i posta za MIR u Ukrajini i zazvao je Kraljicu Mira da sačuva svijet od bezumlja rata!

A upravo Kraljici Mira u Međugorje, u utorak 22. veljače 2022., došlo je 48 hodočasnika, grkokatoličkih svećenika iz Mukachevske grkokatoličke eparhije iz zapadne Ukrajine. Na ovom hodočašću koje je za njih i svojevrsna duhovna obnova za svećenike, ostati će do petka, 25. veljače.

Svih 48 svećenika pripadaju Rusinskoj grkokatoličkoj crkvi. Ova crkva je podijeljena na tri odvojene jurisdikcije: jednu američku i dvije evropske. Na području SAD, organizirana je kao samoupravna (sui iuris) metropolija, na čelu sa arhiepiskopom-metropolitom koji stoluje u Pitsburgu. U centralnoj Evropi postoje dvije specifične, međusobno nepovezane jedinice, koje su neposredno podložne rimskom papi. Prvu čini Mukachevska grkokatolička eparhija (u današnjoj Ukrajini), a drugu čini Grkokatolički apostolski egzarhat u Češkoj.

Voditelj hodočašća je otac Myroslav Sypko koji je sam već više od deset puta hodočastio u Međugorje. Poticaj za hodočašće je došao od jednog bračnog para iz njegove župe koji su veliki zaljubljenici u Međugorje i inače organiziraju hodočašća Kraljici Mira. Oni su mu predložili da organizira jedno ovako hodočašće samo za duhovnu obnovu svećenika.

O tome otac Myroslav kaže: „Ovo je prvi puta da je jedna ovako velika grupa svećenika zajedno došla na hodočašće. Većina njih (26) ih je već dolazila ponaosob sa svojim hodočasničkim grupama, dok je za ostale ovo prvi put da su u Međugorju, ali ovako svi zajedno, samo svećenici, za sve nas je prvi puta.“

Program hodočašća temelji se na tipičnom hodočasničkom programu Međugorja, što znači posjeta svim molitvenim mjestima župe i zajednicama. Uz to, svaki dan imaju i jednu ili dvije posebne kateheze koje vodi jedan od svećenika – monaha koji je s njima na hodočašću. Od njih ukupno 48 svećenika, 44 svećenika su vjenčani, dvojica su monasi (redovnici) i dvojica su u celibatu.

Na upit što je za njega Međugorje, otac Myroslav je odgovorio: „To je mjesto u kojem uvijek nalazim tišinu i u kojem se svaki puta ponovno obnovim. I kada se vratim kući, moja žena mi svaki puta kaže kako sam opet pun energije, pun radosti i poleta!“

Na hodočašću uživaju u molitvenom duhu i zajedništvu. Posebno mole i za svoju Crkvu koja se bori sa izazovima sekularizacije koje je snažno donijela ova pandemija, pa su svi oni koji nisu bili jaki u vjeri, polako otpali iz Crkve. A mole se i za mir u Ukrajini, pouzdajući se u Gospodina, a ne u ljudska riješenja.

Paula Tomić/medjugorje-info.com