Dnevno predanje Milosrdnom Isusu

Isus je želio da svakoga dana štujemo čas njegove smrti na križu.

To je čas koji je, kako je on rekao, čas milosti za cijeli svijet, tada milosrđe pobjeđuje pravdu.

On od nas želi da tada razmatramo njegovu pregorku muku jer je po njoj najpotpunije ostvarena Božjaljubav prema ljudima. Isus želi da štujemo i veličamo Božje milosrđe te da, po zaslugama njegove patnje, zadobijemo milosti koje su tako potrebne svakome od nas, svakom pojedincu, cijelome svijetu, a naročito grešnicima. Naše molitve bi se trebale pozivati na zasluge njegove pregorke muke.
Smiluj mi se, Bože po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojih očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navještati hvalu tvoju.

Iz molitvenika "Sedam minuta za tvoju dušu"

Označeno u