Gospodine, daj milost

Gospodine, daj milost poniznosti oholima, da Te traže i da Te nađu.

Daj milost žalosnima, da traže i nađu Tebe, svoju radost.

Daj milost onima koji su izgubili smisao svog života, da ga u Tebi nađu.

Daj milost onima koji nemaju mira, da Te traže i da se njihovo srce smiri u Tebi.

Daj milost onima koji hodaju u tami, da Te traže i u Tebi nađu svoju svjetlost.

Daj milost onima koji žive u sjeni smrti, da Te nađu, svoj život uskrsnuće.

Daj milost svima onima koji traže svoj smisao u sebi, u drugima ili u materijalnim stvarima, da Te počnu
tražiti i da Te nađu.

Hvala Ti što se daješ onima koji Te traže i što ćeš dati milost svima da Te neprestano traže i nalaze, jer si Ti
Bog i Gospodar, Stvoritelj i Spasitelj.

Tebi neka bude slava u vijeke vjekova.

Amen.