Gospodine večeras te molim za sve one za koje nitko ne moli

Gospodine večeras te molim za sve one za koje nitko ne moli.

Gospodine možda su umorni, bolesni ili su ih nepravedno osudili, molim Te na poseban ih način pohodi, i daruj im ljubav i tiho pouzdanje u Tebe. Ti si onaj koji nikog nikad nije zapostavio i ostavio samog. Molim Te pobrini se za svakog od njih.