Sadržaj s oznakom: Večernja molitva

Objavljeno u Molitve | 13.10.2021.

Večernja (III.)

Hvala ti, Gospodine, za ovaj dan koji sam pro­živio. Hvala za današnji kruh koji si mi dao i za sve čime uzdržavam svoj život.

Objavljeno u Molitve | 22.9.2021.

Klanjanje - molitva

Gospodine, večeras stojim pred dvjema tajnama:
jedna je tajna u tvome liku u Presvetom Oltarskom Sakramentu,
a druga je tajna moje vlastito biće.

Oče, dolazim k tebi ove večeri u ime svoje obitelji, za zahvalom za sva dobročinstva kojima si nas obasuo, da te zamolim da mi oprostiš sve moje pogreške, da ti izrazim ljubav u ime svih onih koji te ne ljube.

Hvala ti, Gospodine, za još jedan dan proživljen tebi na slavu. Hvala za kruh koji si mi danas dao i za sve čime uzdržavam svoj život.

Objavljeno u Molitve | 2.9.2021.

Idemo spati, Boga zvati

Molitva za laku noć:
Idemo spati,
Boga zvati,
Mariju milovati.

Objavljeno u Molitve | 27.8.2021.

Hvala ti Gospodine za ovaj dan

Hvala ti Gospodine, za dan koji je prošao i za sva dobra koja si mi u njem darovao.

Prije nego pođem spati, želim ti Isuse nešto dati.

Objavljeno u Molitve | 17.8.2021.

Brani nas, Gospodine

Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

Noćas ću zaspati u tvome krilu Isuse, sklopljenih ruku, otvorena srca.

Večernja molitva

Objavljeno u Molitve | 12.6.2021.

Večernja molitva

Evo, Gospodine, ovaj dan polako završava. Hvala ti na svemu što si danas učinio za mene.

Najbolji način za postići dobar san je kad se povrati nutarnji mir i srce sjedini s Bogom prije sna

Objavljeno u Molitve | 2.5.2021.

Večernja molitva (1)

Obavi ispit savjesti o proteklom danu, moli od Boga oproštenje za svoje grijehe i odluči da ćeš se ubuduće čuvati od grijeha. Zatim možeš izmoliti:

VEČERNJA MOLITVA (s ispitom savjesti)

Stranica 1 od 3