Želite mirno spavati? Izmolite navečer ovu molitvu

Najbolji način za postići dobar san je kad se povrati nutarnji mir i srce sjedini s Bogom prije sna

Dragi moj Bože na Nebesima,
Stovoritelju moj,
Ti koji me voliš u dubinama mog bića…

Sad kad su svi glasovi utihnuli
A svijet i projekti, te buka njegova utihnuli,
Ovdje, u svojoj postelji, tražim tvoju utjehu.

Moj spirit teži za tobom, kao što čedo traži prsa svoje majke,
Kao što dijete traži, zaštitu i zagrljaj svog oca,
roditelja koji će mu šapnuti,
“Tiho, maleni moj, s tobom sam,”
te mu donijeti spokoj duše bezuvjetnom ljubavlju.

Vjerujem u tvoju ljubav,
Uzdam se u tebe,
Molim se da me obdariš darom postojane vjere,
darom mudrosti, veće od svih mojih intuicija,
darom povjerenja, koje je tako teško.

Dajem ti slavu i zahvaljujem tebi,
na ovom danu koji sada završava.

Molim te da mi udijeliš oči koje će uvidjeti
kako si ti bio sa mnom u svim stvarnostima ovog dana:
U onom što je bilo teško, i onom što je bilo lako,
u onom što je bio nemir i onom što je bio mir.

U trenutcima kad sam te zatražio,
ili kad sam to zaboravio,
Ti si bio sa mnom, i hvala ti na tome.

Danas sam pao na ispitu ljubavi, ti to znaš.
Molim te, oprosti mi.

Danas sam bio sebičan, i to ti je znano.
Molim te, oprosti mi.

Danas sam izgubio kontrolu, znaš i to.
Molim te, oprosti mi.

Danas sam se osjećao osamljeno, nesigurno i uplašeno;
Molim te, nađi put do mene i ponovno me pouči o svojoj ljubavi i svojoj blizini.

Pouči me, kako si ti, Bože, najsigurnije mjesto od svih na svijetu,
mjesto koje pruža najveći mir,
gdje mogu doći do daha,
i tebe potražiti prije no što nastavim.

Prije no što počinem večeras, moram ti zahvaliti na tvojoj ljubavi,
moliti te oprost za sve moje padove,
i zaštitu od svih mojih nutarnjih oluja.

Moj Bože, u ovom trenutku, sve je mirno,
san me svladava.

To je tvoj svijet!

Sve svoje brige stavljam u tvoje ruke,
sve svoje strahove u tvoje Presveto Srce,
vjerujem u tebe.

Iako ne razumijem sve što je preda mnom,
Znam kako sve ide prema ostvarenju tvog tajanstvenog plana za moje vlastito dobro.
Vjerujem u to.

Molim te za dar i milost, kako bih ti još više vjerovao, dan za danom.

Sve to tražim u ime Isusa Krista,
moleći zaštitu Marije, njegove Majke,
mog anđela čuvara i sveca zaštitnika (navesti ga).

Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Bože, daješ miran počinak. (Psalam 4:9)

Amen.

aleteia.org/prijevod:medjugorje-info.com

Označeno u