Klanjanje - molitva

Gospodine, večeras stojim pred dvjema tajnama:
jedna je tajna u tvome liku u Presvetom Oltarskom Sakramentu,
a druga je tajna moje vlastito biće.

Molim te, Gospodine, za milost
da te bolje vidim i da te bolje razumijem
kako bih bolje vidio i razumio i samoga sebe.

Znam, Gospodine, da je u meni kriza onoliko velika
koliko tebe ne razumijem i koliko tebe ne vidim.

Hvala ti, Gospodine, što si pred nas stao i u Betlehemu,
i u Kani Galilejskoj, i na Posljednjoj večeri i na Kalvariji.

Hvala ti, Gospodine, što nastavljaš stajati pred nama
na isti način u Presvetom Oltarskom Sakramentu večeras ovdje,
na ovom svetom mjestu.

Hvala ti, Gospodine, za sve svete i dobre ljude
koji se u našem životu pojavljuju
na isto tako svet i posvećen način.

Gospodine, večeras te molimo: oprosti svima onima
koji su se u našem životu pojavili na grješan način
i koji su na bilo koji način prema nama bili agresivni i nemilosrdni.

Molim te, Gospodine: daruj nam da tvojom snagom, tvojim srcem
i tvojim očima gledamo sve one koji su prema nama nepravedni.

Gospodine, Marija je bila tužna kada su tebe udarali.

Znam, Gospodine: Marija je isto tužna kada mi udaramo druge
i kada smo nepravedni prema braći i sestrama.

Oprosti nam, Gospodine!

Molimo te, Gospodine: daruj nam milost
da znamo biti svjedoci tvoga uskrsnuća.