Isuse, ozdravi mene i cijeli svjet

Isuse, ako hoćeš, možeš me ozdraviti u duši i tijelu.

Isuse smiluj se meni.

Smiluj se svima koji te sada mole.

Pogledaj moje rane!

Iscijeli ih i svoga mi Duha podaj!