KAKO MOLITI KRUNICU

Krunica je skraćeno Evanđelje.

S krunicom ćemo prevladati krizu molitve. Tko nađe put do Majke Božje, otkrit će Sina Božjega. Tko u vjernosti dan za danom ustraje u moljenju krunice, taj će se sjediniti sa cijelim Isusovom životom.
Krunica je blago koje se treba iznova otkriti. Krunica ima u sebi snagu oduševiti za Isusa obitelji, djecu, mlade i stare. Papa nas moli da krunica opet postane molitva za obitelji. Molitva s djecom i mladima. Molitva za mir u kući među narodima. Moćna molitva u kojoj primamo snagu Duha Svetoga. Marija treba pritom biti naša majka, naša učiteljica i voditeljica. Jer ona je Isusa upoznala više nego svi ljudi, ljubila ga i pratila. Ona će pomoći i nama, da se posve sjedinimo s Isusovim životom.

gospina-krunica-kako-moliti.jpg


Zato primi krunicu u svoje ruke i laganim prebiranjem zrnaca približi svoj život Isusu Kristu i Njegovoj Majci.
O, Isuse, ovo je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu!
Držeći križić krunice u ruci, prekrižimo se i molimo Apostolsko vjerovanje. Nakon Vjerovanja moli se Očenaš, tri Zdravomarije i Slava Ocu. Nakon riječi Isus, kod prve tri Zdravomarije dodaju se odgovarajući zazivi vjere, ufanja i ljubavi:

1. Koji neka nam umnoži vjeru.
2. Koji neka nam učvrsti ufanje.
3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela
i život vječni. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i
vazda i u vijeke vjekova. Amen.

O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše,
osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
(Ova molitva se ponavlja iza svakog "Slava Ocu")

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravomarija, s time da se nakon riječi "Isus" dodaje pojedini naziv otajstva, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Radosna otajstva - ponedjeljak i subota
1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je arkanđeo Gabrijel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega.
2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
U drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i s njom ostala tri mjeseca.
3. Koga si, Djevice, rodila.
U trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u betlehemskoj špilji,te ga je postavila u jasle.
4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
U četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu nebeskom, svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojega je primio
u naručje starac Šimun.
5. Koga si, Djevice, u hramu našla.
U petom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga dvanaestogodišnjeg Sina, Gospodina našega Isusa Krista, u hramu među učiteljima.

Žalosna otajstva - utorak i petak
1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
U prvom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist u vrtu na Maslinskoj gori molio svome Ocu nebeskom te se znojio krvavim znojem.
2. Koji je za nas bičevan bio.
U drugom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio u Pilatovu dvoru privezan za stup i nemilo bičevan.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
U trećem žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
U četvrtom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist, osuđen na smrt nosio na Kalvariju preteški drveni križ.
5. Koji je za nas raspet bio.
U petom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio raspet na križu između dva razbojnika pred očima svoje žalosne majke Marije.

Otajstva svjetla – četvrtak
1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.
2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
4. Koji se na gori preobrazio i svoju slavu nam objavio.
U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.
5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao
U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.

Slavna otajstva - srijeda, i nedjelja
1. Koji je uskrsnuo od mrtvih.
U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih.
2. Koji je na nebo uzašao.
U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svog uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
3. Koji je Duha Svetog poslao.
U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija, uznesena na nebo.
5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.

Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta,
smiluj nam se!
Bože,Duše Sveti, Bože,
smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože,
smiluj nam se!

Sveta Marijo,
moli za nas!
Sveta Bogorodice,
moli za nas!
Sveta Djevo djevica,
moli za nas!
Majko Kristova,
moli za nas!

Majko Crkve,
moli za nas!
Majko, Božje milosti,
moli za nas!
Majko prebistra,
moli za nas!
Majko prečista,
moli za nas!

Majko neoskvrnjena,
moli za nas!
Majko nepovrijeđena,
moli za nas!
Majko ljubezna,
moli za nas!
Majko divna,
moli za nas!

Majko dobrog savjeta,
moli za nas!
Majko Stvoriteljeva,
moli za nas!
Majko Spasiteljeva
moli za nas!
Djevice premudra,
moli za nas!
Djevice časna,
moli za nas!
Djevice hvale dostojna,
moli za nas!
Djevice moguća,
moli za nas!
Djevice milostiva,
moli za nas!

Djevice vjerna,
moli za nas!
Ogledalo pravde,
moli za nas!
Prijestolje mudrosti,
moli za nas!
Uzroče naše radosti,
moli za nas!

Posudo duhovna,
moli za nas!
Posudo poštovana,
moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti,
moli za nas!
Ružo otajstvena,
moli za nas!

Tornju Davidov,
moli za nas!
Tornju bjelokosni,
moli za nas!
Kućo zlatna,
moli za nas!
Škrinjo zavjetna,
moli za nas!

Vrata nebeska,
moli za nas!
Zvijezdo jutarnja,
moli za nas!
Zdravlje bolesnih,
moli za nas!
Utočište grešnika,
moli za nas!

Utjeho žalosnih,
moli za nas!
Pomoćnice kršćana,
moli za nas!
Kraljice anđela,
moli za nas!
Kraljice patrijarha,
moli za nas!
Kraljice proroka,
moli za nas!
Kraljice apostola,
moli za nas!
Kraljice mučenika,
moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca,
moli za nas!

Kraljice djevica,
moli za nas!
Kraljice svih svetih,
moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena,
moli za nas!

Kraljice svete krunice,
moli za nas!
Kraljice mira
moli za nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta
smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!
Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.


ANĐEOSKI POZDRAV
Anđeo Gospodnji navijestio Mariji
i ona je začela po Duhu Svetom.
Zdravo Marijo…
Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo Marijo…
I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama.
Zdravo Marijo…
Moli za nas, sveta Bogorodice,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

KRALJICE NEBA
Kraljice neba, raduj se, aleluja,
Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,
Uskrsnu kako je rekao, aleluja, Moli za nas Boga, aleluja,
Veseli se i raduj, Djevice Marijo. aleluja,
Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja!

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci Djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Označeno u