Kratki poklon Presvetom

Klanjamo Ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim Tvojim crkvama koje su po cijelom svijetu i blagoslivljamo Te, jer si po svom svetom križu otkupio svijet.

 O, sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja miošću i daje nam se zalog buduće slave. Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima.