Krunica i litanije Arhanđelu Mihaelu

Ovu pobožnu molitvu objavio je službenici Božjoj Antoniji de Astonac sam Mihael Arhanđeo. Knez anđela, ukazavši se službenici Božjoj rekao joj je da želi biti čašćen s devet zaziva u čast devet korova anđeoskih.

Svaki zaziv mora sadržavati spomen na jedan anđeoski kor i recitirane od 1 Oče naša i 3 Zdravo Marije. Krunica anđelima mora završiti s molitvom od četiri Oče naša: prvi u njegovu čast, ostala tri u čast sv. Gabrijela, sv. Rafaela i svetog anđela čuvara.

Sveti Mihael je još obećao da će za onog tko izmoli ovu krunicu prije sv. mise izmoliti od Boga da ga k svetom stolu prati jedan anđeo iz nekog od devet korova.

Onome tko bude molio svaki dan tu krunicu obećao je posebnu i neprestanu pomoć najprije svoju, a onda i drugih anđela, za vrijeme života, i u čistilištu, poslije smrti.

Premda te objave Crkva nije službeno priznala, no svejedno ta pobožna molitva je vrlo raširena među štovateljima Arhanđela Mihaela i svetih anđela. nada se primanje obećanih milosti je podržana činjenicom da je i sv. Otac Papa Pio IX odobrio brojne oproste toj pobožnoj i korisnoj vježbi.


Kako je sačinjena krunica anđelima?
Zrnca krunice koja se koriste u molitvi «Anđeoske krunice» sastoje se od devet dijelova, svaki od tri zrna za Zdravo Marijo, kojima prethodi jedno zrno za Oče naš: Četiri zrna koja se nalaze ispred medaljice s likom sv. Mihaela Arhanđela, podsjećaju da poslije zazivanja devet anđeoskih korova treba izmoliti još četiri Oče naša u čast sv. Mihaela, sv. Gabrijela, sv. Rafaela i sv. anđela čuvara.

Krunica Arhanđelu Mihaelu
 
Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine pohitri da mi pomogneš.
Slava Ocu…
Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju da budemo spašeni na posljednjem sudu.
 
I. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Serafina udostoj se, Gospodine, uspaliti u nama oganj savršene ljubavi svoje.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast prvom anđeoskom koru
 
II. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Kerubina udostoj se Gospodine udijeliti nam milost, da napustimo put grijeha, te krenemo putem kršćanske savršenosti.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast drugom anđeoskom koru
 
III. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i svetog kora Prijestolja, ulij Gospodine u naša srca duh prave i iskrene poniznosti.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast trećem anđeoskom koru
 
IV. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Gospodstva udijeli nam Gospodine milost, da nadvladamo naša osjetila i ispravimo naše iskvarene strasti.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast četvrtom anđeoskom koru
 
V. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Vlasti udostoj se, Gospodine zaštititi naše duše od zasjeda i napasti đavla.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast petom anđeoskom koru
 
VI. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i kora čudesnih nebeskih Moći ne daj Gospodine da podlegnemo napastima, nego nas oslobodi od zla.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast šestom anđeoskom koru
 
VII. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Poglavarstva ispuni, Gospodine naše duše pravom i iskrenom poslušnošću.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast sedmom anđeoskom koru
 
VIII. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Arhanđela, udijeli nam Gospodine, dar ustrajnosti u vjeri i u dobrim djelima.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast osmom anđeoskom koru
 
IX. zaziv
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora svih Anđela udostoj se Gospodine, udijeliti nam milost, da nas oni u sadašnjem životu čuvaju, a zatim da nas uvedu u vječnu slavu.
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije na čast devetom anđeoskom koru
4 puta Oče naš (prvi na čast sv. Mihaela, drugi sv. Gabrijela, treći sv. Rafaela i četvrti Anđela Čuvara)
 
Sv. Mihaele, preslavni kneže, glavo i vođo nebeske vojske, čuvaru duša, pobjeditelju buntovnih duhova, stanovniče Božjega dvora, poslije Isusa naš divni voditelju, obdaren nadčovječanskom snagom i savršenošću, udostoj se, nas sve, koji se pouzdano k tebi utječemo, od svakoga zla izbaviti i isprosi nam svojim moćnim zagovorom milost da vjerno služeći svome Bogu sve više duhom rastemo. Amen.
 
Sv. Mihaele Arhanđele, moli za nas Isusa Krista, Gospodina našega!
Da budemo dostojni Njegovih obećanja!
 
Pomolimo se!
Svemogući vječni Bože, koji si u svojoj divnoj dobroti i milosrđu za spas ljudi izabrao slavnog i svetog Arhanđela Mihaela za kneza svoje Crkve, udijeli nam, da nas on svojim moćnim zagovorom oslobodi od svih naših duhovnih neprijatelja, da se nijedan od njih ne usudi uznemirivati nas u času smrti nego da nas on sam uvede u Tvoju uzvišenu Božansku prisutnost po zaslugama Isusa Krista, Gospodina našega. Amen.


Litanije sv. Mihaela Arkanđela

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!

Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo,

Sveti Mihaele Arkanđele,

Sveti Mihaele, kneže Serafina,

Sveti Mihaele, glasniče Gospodina, Boga Izraelova,

Sveti Mihaele, Povjereniče Presvetog Trojstva,

Sveti Mihaele, Starješino Raja,

Sveti Mihaele, najsjajnija zvijezdo anđeoskog zbora,

Sveti Mihaele, posredniče božanskih milosti

Sveti Mihaele, najsvjetlije sunce milosrđa,

Sveti Mihaele, prvi uzore poniznosti,

Sveti Mihaele, primjere blagosti,

Sveti Mihaele, prvi plamenu najvatrenije revnosti,

Sveti Mihaele, dostojan divljenja,

Sveti Mihaele, dostojan štovanja,

Sveti Mihaele, dostojan hvale,

Sveti Mihaele, službeniče božanske blagosti,

Sveti Mihaele, najsnažniji vođo,

Sveti Mihaele, djelitelju radosti,

Sveti Mihaele, tješitelju klonulih,

Sveti Mihaele, anđele mira,
 
Sveti Mihaele, tješitelju bolesnih,

Sveti Mihaele, vođo zalutalih,

Sveti Mihaele, potporo onima koji se nadaju,

Sveti Mihaele, čuvaru onih koji vjeruju,

Sveti Mihaele, zaštitniče Crkve,

Sveti Mihaele, velikodušni djelitelju,

Sveti Mihaele, utočište siromaha,

Sveti Mihaele, olakšanje potlačenih,

Sveti Mihaele, pobjedniče zlih duhova,

Sveti Mihaele, naša snago,

 

Sveti Mihaele, naše utočište,

Sveti Mihaele, naš branitelju,

Sveti Mihaele, vojskovođo anđela,

Sveti Mihaele, utjeho patrijarha,

Sveti Mihaele, vođo proroka,

Sveti Mihaele, vođo apostola,

Sveti Mihaele, utjeho mučenika,

Sveti Mihaele, radosti priznavalaca,

Sveti Mihaele, čuvaru djevica,

Sveti Mihaele, časti svih Svetih,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!


R. Moli za nas, sveti Mihaele Arkanđele!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Pomolimo se. Gospodine, neka nas moćni zagovor tvog Arkanđela Mihaela uvijek i svugdje zaštiti i oslobodi od svakoga zla te privede u život vječni. Po Isusu kristu Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto iz knjižice: Molitve sv. Mihaelu Arhanđelu i Anđelima/ izdano,2002