MOLITVA 1. DAN, 26. rujna 2018.

„BOG JE LIJEK I LIJEČNIK.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Da iskoristimo ovih 40 dana za život kako bismo molili za Božje milosrđe i milost za sve one koji su uključeni u grijeh pobačaja.

Sveto pismo:
„Trubite u trubu na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: ˝Smiluj se, Jahve, svojem narodu!“ (Jl 2,15-17)

Razmatranje:
Što se to dogodilo Božjem narodu kada je bio neposlušan Gospodinu Bogu svome i kako se suprotstaviti zlu koje poput tumora razara narodno i vjersko tkivo njegova naroda? Prorok Joel piše o nevolji koja će zadesiti Božji nevjerni narod. Proroci su se često služili slikama iz svakidašnjeg života. Tako prorok govori o navali skakavaca koji pustoše Judeju. Slika je to nevolja koje će zadesiti Božji nevjerni narod. Skakavci su Jahvina vojska ubačena da izvrši njegov sud, od kojega može spasiti jedino post i molitva. Prorok, stoga, poziva na bogoslužje žalosti i prošnje. Gospodin Bog obećaje konac toga biča i povratak blagostanja. Joel piše: „Al i sada riječ je Jahvina, vratite se k meni svim srcem svojim, posteć, plačuć i kukajuć. Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.“ Narod Božji je često bio nevjeran njegovom svetom imenu. Klanjali su se poganskim bogovima. Znali su si načiniti bogove od kamena, drva, zemlje, gline i klanjati se liku salivenu. Pravedan gnjev Gospodina Boga našega se često očitovao, po riječi proroka i svećenika, koji se nisu okaljali o poganske bogove. Bog ih je upozoravao da se okane takve prakse. Mnogi su, poput nas vjernika danas, spoznali gdje su lutali i vraćali se Gospodinu Bogu svojemu plačući, posteći i moleći. A Gospodin im je praštao njihov grijeh. Kada je neposlušnost i grijeh naroda bio tako velik tada je Bog dozvolio da se narodu dogodi tragedija ropstva (skakavaca koji pustoše polja i njive) i gotovo pa nestanka. Odlazili su u tu školu spoznaje svoga krivog puta. I u ropstvu je bilo pravednika koji su vapili Gospodinu za oslobođenjem. I Bog je čuo njihov vapaj i opet se narod vraćao u svoj dom i na ruševinama započinjao novi život. Izgradili su ponovno Hram i Božje oproštenje je opet stiglo njegov narod. S Božjim blagoslovom su započeli novu slobodu. Bog im je dao brojno potomstvo i spokojan život. Možda se i mi ponekad zapitamo: gdje smo mi? Živimo li u ropstvu ili slobodi? Je li to sloboda kada jedan narod propada kroz iseljavanje mnogih, kroz ubijanje nerođenih i slabu potporu obiteljima s brojnijom djecom? Društvo u kojemu su djeca „kazna“ ne može napredovati. Mi, koji smo se odlučili zajedno vapiti Bogu da prestane ubijanje nerođenih, da se rađaju začeti i da bude djece u našoj Domovini, nemojmo prestati vapiti Gospodinu Bogu našemu. Vjerujmo u moć molitve, da se i među nam ostvari prorokovo obećanje: „Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri!“ I da se u našoj zemlji ostvaruje riječ Jahvina svome narodu: „Šaljem vam, evo, žita, vina i ulja, da se njime nasitite.“ Da bude u Hrvatskoj dovoljno i kruha i ruha i da ne nestane onih koji će se hraniti i Kruhom nebeskim.

Molitva:
Gospodine, svemogući vječni Bože, pogledaj na svoje sinove i kćeri koji su se odlučili moliti za tvoje neizmjerno milosrđe. Oprosti grijehe protivne životu tvoga puka, očevima i majkama nerođenih. Oprosti i svima onima koji su sudjelovali u tome grijehu protivnom životu. Oprosti zdravstvenim radnicima i svima onima koji su odobravali ili poticali na ubojstvo nerođenih. Oprosti! I molimo Te, očuvaj život svakog nerođenog djeteta. Pomozi nam stvarati uvjete za život dostojan čovjeka. Posluži se nama po svojoj volji, nadahni našu spremnost na post i molitvu i daj nam Duha jakosti i ustrajnosti u svakom nastojanju oko dobra. Daj nam duha razboritosti, ustrajnosti i vjere, Duha jakosti da podnesemo sve pogrde i pljuvanja onih koji ne ljube život. Neka nad nama bude Tvoj sveti blagoslov, po Tvome Sinu Isusu Kristu koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen!

vlč. Branko Gelemanović/40 dana za život - Hrvatska