MOLITVA 10. DAN, 5. listopada 2018.

„I ZA DOBRO KOJE, MILOŠĆU BOŽJOM ČINIMO, MORAMO UVIJEK MOLITI OPROŠTENJE OD GOSPODINA JER U NJEGA UBACUJEMO I PUNO NEDOSTATAKA. MI NAGRĐUJEMO DJELA GOSPODNJA; MI SMO POPUT POKVARENE BAČVE KOJA KVARI DOBRO VINO KOJIM JE ISPUNJENA.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo za sva savjetovališta koja pomažu trudnicama, za one koji odgovaraju na pozive žena koje razmišljaju o pobačaju, za Centre za život diljem Hrvatske, za one koji obavljaju ultrazvučne preglede i zaone koji osobno pomažu majkama da se pripreme za roditeljstvo ili za davanje djeteta na usvajanje.

Sveto pismo:
„Izbavite potlačenog i ubogog; istrgnite ga iz ruku bezbožnih.“ (Ps 82, 4)

Razmatranje:
Toliko ljudi oko nas pati, toliko ljudi besciljno luta svijetom, toliko ljudi je danas prošlo pored tebe ne znajući smisao svog života. Svakog dana vidimo toliko potlačenih, zarobljenih ljudi, često toga nismo ni svjesni. A što mi činimo? Na koji način izbavljamo potlačene, na koji način im prilazimo? Pokušavamo li barem malo biti produžena Kristova ruka koja izbavlja, koja liječi, koja tješi? Ljudi su žedni ljubavi, žedni su Krista, možeš li se ti danas nazvati Kristovim svjedokom Ljubavi? Braćo i sestre, ne budimo namrgođeni, ne budimo zatvoreni. Budimo SVJETLO, budimo oni koji će svijetliti, koji će zračiti Božanskom ljubavlju. Budimo radosni u susretu s bližnjima, možda je upravo naša radost jedina zraka svjetla u nečijem danu, možda upravo tvoj osmijeh danas mijenja nečiji život. Gospodin nas treba, ne dopusti da darovi koje ti je dao ostanu neotvoreni. Otpakiraj ih i služi bližnjima. Kreni odvažno i ustrajno, štiti one koji su slabi.

Molitva:
Gospodine, molim Te, učini nas svjedocima Svoje Ljubavi. Daruj nam ustrajnost u odluci da ljubimo malene, slabe i potlačene, da ih štitimo. Molim Te, ne dozvoli da posustanemo kada dođu kušnje, kada nam je teško, kada nam se ne da boriti, kada smo bezvoljni. Molim Te, tada nam daj još više snage, još više radosti, još više ljubavi prema svakoj osobi. Daruj nam oči koje vide i uši koje čuju potrebe ljudi oko nas. Izlij obilje Svoga Svetog Duha na sve one koji na bilo koji način doprinose savjetovalištima za trudnice, daruj im Mudrost i vodstvo Duha Svetoga. Vodi sve nas koji smo stali u obranu života, koji Ti želimo služiti u ovom apostolatu na bilo koji način, blagoslovi nas i čuvaj. Amen!

Dijana Brozović, članica organizacijskog tima 40 dana za život - Zagreb