MOLITVA 14. DAN, 9. listopada 2018.

„BUDI PRAKTIČAN KRŠĆANIN KATOLIK, BORBEN, USRED GRAĐANSKOG DRUŠTVA.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo za sve izvršitelje pobačaja i sve one koji rade na mjestima gdje se vrše pobačaji da budu uznemireni u svojim srcima u vezi njihovog rada te krenu u traženje Istine.

Sveto pismo:
„Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.“ (Ef 4, 31-32)

Razmatranje:
Gospodine, bez Tebe griješimo, padamo u ponor zla i grijeha - padamo u taj ponor besmisla svojim opredjeljenjima, često naivno prihvaćenih lažnih nauka i stavova, ali bez Tebe ne možemo izaći iz toga. Najveća odlika čovjeka je što si ga stvorio na Svoju sliku i sebi slična, dao si mu slobodu i razum. To što nas čini sve više ljudima, to što nas čini - kako smo čuli sv. Pavla - dobrostivima, milosrdnima, sposobnima praštanja - to odbacujemo i narušavamo grijehom koji je povezan s nerazumnošću, nelogičnošću, ali ipak danas predstavljenim nečim naprednim, modernim, slobodnim. Svaki nas grijeh sputava, svaka nas gorčina i srdžba i gnjev i vika i hula sa svom opakošću veže i baca u ponor tame i očaja. Bez Tebe ne možemo izaći iz toga. Molimo za one koji su ogrezli u grijehu pobačaja i koji su zavedeni lažnim naucima da im prosvijetliš um i srce da osjete Tvoju očinsku ljubav, da njihov razum skine zastor zablude koja se predstavlja modernom idejom, a tisućgodišnja je poganska praksa. Pošalji Duha svoga Branitelja i Utješitelja da naša srca zapali ognjem svoje ljubavi, da svjetlom svojim obasja naše pameti da se odvratimo od zlih putova svojih i osjetimo Božje milosrđe i ljubav koji su jači od naših slabosti, padova, gluposti i promašaja.

Molitva:
Gospodine, ne daj da nas srdžba, gnjev, niti ikakva hula obuzme protiv onih koji vrše pobačaje ili koji rade u takvim okolnostima. Zlo pobačaja koje se poput korova proširilo svijetom neće otkloniti mržnja niti bijes nego dobrostivost i praštanje. Molimo Te da nam daš snage za borbu protiv toga strašnog zla, ali da nam daš i milosrdno srce da pomognemo onima koji ne shvaćaju da zlo čine. Po divnome promislu Svome obrati um i srce onih koji prekidaju ljudski život kada je najslabiji i najugroženiji, a da mnogi nisu toga ni svjesni jer im lažni nauk kaže da tu života nema. Pomozi nam Gospodine da molimo za sve one koji su skrenuli s pravoga puta života i istine. To molimo Tebe koji si Put, Istina i Život, pobjednik nad smrću i svakim grijehom, Tebe u kome je nama Bog oprostio. Amen.

vlč. Roko Ivanović, Nova Gradiška