MOLITVA 18. DAN, 13. listopada 2018.

„KADA LJUDSKA OSOBA KOJA IMA VJERU ŽIVI PREMA EVANĐELJU I, USPRKOS KRHKOSTI, NASTOJI SE POKORAVATI GOSPODNJIM ZAKONIMA, POPUT KRISTA JECA I PATI U BRIGAMA I BOLOVIMA LJUDSKOG ŽIVOTA, TADA SE PRIKAZUJE I ŽRTVUJE BOGU OCU KAO PRIHVAĆENA I DRAGA ŽRTVA.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo za cvjetanje radosti koju nosi roditeljstvo.

Sveto pismo:
„Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. Strelica u ruci ratnika - to su sinovi mladosti. Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti kad se preo bude s dušmanom na vratima.“ (Ps 127, 3-5)

Razmatranje:
Život je dar. Biti. Živjeti. Bože, lijepo je i dobro što si nam omogućio život!
No, kako živim?
Kako provodim dane koje si mi namijenio?
Čime sam napunio/la svoj „tobolac“?
Jesam li se opskrbio/la simpatijama prema čovjeku ili ljubavlju za svakog bližnjeg?
Iskam li od Boga nadu da se ne umorim, da ne odustanem u svakodnevnom služenju i u novim, drugačijim služenjima bližnjima, društvu u cjelini?
Život mojeg bližnjeg je također dar!
Kome je dar? Cijelome čovječanstvu, A i tebi, i meni, a pogotovo je novi život cvijet radosti roditeljima! Cvijet koji miriši, cvijet koji na sebi ima i bodlje, cvijet za koji smo odgovorni. Novi život koji raste u majčinoj utrobi je cvijet koji treba roditelje od začeća dok nam hodočašće na zemlji ne završi.

Molitva:
Molimo Te Gospodine da nas svaki novi život raduje, da roditelji u veselju i radosti dočekaju svu svoju djecu koju im Ti Svemogući želiš dati. Hvala ti Gospodine na povjerenju koje nam daješ da odgajamo Tvoju djecu i daj da im se uvijek veselimo, a kada je možda i teško i izazovno, da zazovemo Tebe, Nebeskog Oca i našu Majku Mariju u pomoć.
Po Kristu Gospodinu našem, amen.

Zrinka Balić, Varaždin