MOLITVA 19. DAN, 14. listopada 2018.

„LJUDI SMO KOJI IDU PROTIV STRUJE. NEKA NAS NIŠTA NE OBESHRABRI, VEĆ UVIJEK NAPRIJED SA SIGURNOŠĆU DA GOSPODIN RAČUNA NA SVAKI NAPOR I NAGRAĐUJE SVAKU ŽRTVU.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo za obnavljanje žara kako bismo velikodušno bili na pomoć nerođenima i njihovim obiteljima.

Sveto pismo:
„Ako kada prezreh pravo sluge svoga il' služavke, sa mnom kad su se parbili, što ću onda učiniti kada Bog ustane? Što ću odvratiti kad račun zatraži? Zar nas oba on ne stvori u utrobi i jednako sazda u krilu majčinu?“ (Job 31, 13-15)

Razmatranje:
Čovjek pokraj nas je volja Božja za nas u tom trenutku. Ljudi su Božji ljubimci, miljenici i tko god radi protiv čovjeka, radi protiv Boga.
Ljubiti ljude znači svakom čovjeku željeti samo dobro, željeti ono što mu želi Bog, jer nas je oba stvorio u majčinoj utrobi, udahnuo nam besmrtnu dušu i jednako nas sazdao u krilu majčinu.
Svaki čovjek je jedinstven na ovoj zemlji, nitko nikoga ne može zamijeniti. U cijeloj ljudskoj povijesti svaki je čovjek jedinstven, neponovljiv i nezamjenjiv jer svi imamo svoju misiju na zemlji. Ženama je darovao ženstvenost da čuva, štiti i brani život, a muškarcima muževnost da skrbi i brine za isti taj život. Što se to dogodilo da muževi ne žele biti muževi, a žene ne žele biti žene?
Bog koji je Otac ljubi sve ljude jednako, i sluge i gospodare, kod njega nema privilegiranih jer svi smo Njegova djeca. Jednoga dana doći će i naš čas kad ćemo položiti račun za provedeni život. Hoću li moći Stvoritelju života pogledati u oči? Hoću li moći izdržati Njegov pogled? Vjerujemo Gospodine da ćeš sa sudačke stolice sjesti na stolicu milosrđa.

Molitva:
Gospodine Bože, mi nismo pozvani sami riješiti sve probleme svijeta. Sami možemo malo, ali s Tobom možemo sve.
Gospodine, evo i danas stojimo na strani života. Pomozi nam da nas ne smetu ljudski obziri, malodušje i strahovi.
Pomozi da u svakom nerođenom djetetu prepoznamo svoga brata koji vapi da se rodi kako bi zajedno s nama gradio bolji svijet.
Ti, Bože naš, nisi samo onaj koji ljubi, Ti si naprosto Ljubav. Daj nam ljubavi za sve majke trudnice koje se nalaze u teškoj situaciji i u opasnosti da učine pobačaj.
Daj da po primjeru Tvoga dobrog sluge Joba ostanemo vjerni Tvojoj riječi, a u vjeri ustrajni i postojani. Neka Tvoj Duh Sveti u nama pokrene novi žar molitve pred bolnicama svijeta, da najneviniji među nama, Tvoja nerođena djeca, ne stradaju pod udarom zla.
Poslušaj vapijući krik nerođene djece, a nama daj snage da budemo Tvoje ispružene ruke njihovim majkama, očevima i medicinskom osoblju moleći za život.
Ne dopusti da se u naša srca useli mlakost, da možemo srčano izići iz komfora svoje fotelje, serije ili hobija te bdijući pred bolnicom budemo znak nade trudnim ženama i njihovoj nerođenoj djeci.
Molimo Te da ustrajemo u apostolatu života, da jednoga dana možeš i nama kao Jobu, simbolu patnje reći „nisi li zapazio slugu moga…“ oslovljavajući nas našim imenom.
Po Kristu Gospodinu našem, amen!

Mira Šimundić, članica organizacijskog tima 40 dana za život - Slavonski Brod