MOLITVA 3. DAN, 28. rujna 2018.

„EUHARISTIJA JE ISTINSKA HRANA I ISTINSKO PIĆE.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo da nam Gospodin da snage da ustrajemo u zaštiti ljudskog života tijekom ovih 40 dana za život.

Sveto pismo:
„Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih?“ (Mt 6, 25-26)

Razmatranje:
Dragi molitelju, koji stojiš pred bolnicom i pred lice Gospodnje stavljaš bolne situacije što se i danas odvijaju po začeti ljudski život, u svojoj molitvi i zagovaranju za najmanje, njihove majke i očeve osloni se na gornje Isusove riječi o vrijednosti života - “vrjedniji je od jela”, a tijelo je “vrjednije od odijela”. Znamo, jelo i odijelo zemaljska su dobra bez kojih ne možemo. Kada ih ispravno upotrebljavamo, imaju svoju jedinu namjenu - u službi su održavanja života. I u zbornoj molitvi slušamo: “Bože, pomozi nam da se zemaljskim dobrima ispravno služimo, a za nebeskima težimo.” Kada se u molitvi stavljamo pred lice Nebeskog Oca - a to je Otac “koji hrani svoje ptice” - tada ne vidimo samo sebe kao djecu tog Oca, već i druge vidimo kao braću jer je svima Bog Otac.

U ovim Isusovim riječima možemo opaziti da nam nije rečeno neka ne brinemo, nego “da ne budemo zabrinuti”. Brinimo se, naravno, za materijalne životne potrebe - ustrajno i marljivo, to su vrline i kreposti kojima učimo i svoju djecu, no ne činimo to tjeskobno.

Majci nerođenog djeteta, koja je u ovom trenutku svog života pritisnuta bremenom životnih okolnosti, pružimo evanđeosko iskustvo povjerenja u Božju Providnost - da ne mora biti zabrinuta, da preko nas kršćana, preko naše molitve i djelotvorne ljubavi može osjetiti Božju ljubav za sebe i svoje dijete. Podržimo je u spoznaji svoga dostojanstva i dostojanstva svoga djeteta stvorenog na sliku Božju - usred svojih životnih okolnosti sama ih teško može nazreti. Pomozimo tim majkama izravno ako smo u prilici ili pomažući onima koji brinu za njih - da jednog dana i same, ili nadajmo se, zajedno s ocem, nezabrinute mogu brinuti za svoje dijete i podizati ga u zahvalnosti za njegov život. I mi smo već doživjeli ili čuli - ponekad takva majka, koja je sama doživjela bezuvjetno prihvaćanje i bratsku pomoć u podizanju iz svog jada, i sama će velikodušno i zauzeto pomoći drugim majkama jer najbolje zna suosjećati s njima i tako se podrška začetom životu širi i umnožava.

Molitva:
Nebeski Oče, pomozi našu ustrajnost u molitvenom bdjenju za nerođene, neka naše bdjenje pomogne nama i svima koji još nisu upoznali Tvoju ljubav: da sve više produbljujemo razumijevanje i prihvaćanje Tvog nauma koji imaš za svaki začeti i rođeni život. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Vlatka Železnjak, članica organizacijskog tima 40 dana za život - Čakovec