MOLITVA 9. DAN, 4. listopada 2018.

„O, KADA BISMO MOGLI VIDJETI ŠTO SE DOGAĐA NA OLTARU! NAŠE OČI NE BI MOGLE IZDRŽATI TAKO UZVIŠENA OTAJSTVA!“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)

Nakana:
Molimo kako bismo rasli u radosti znajući da služimo Bogu živomu.

Sveto pismo:
„I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.“ (Iv 1, 14)

Razmatranje:
Isus je oduvijek, od početka, i jučer i danas i zauvijek. Živ. Prisutan. Riječ. Slušajući i čitajući Sveto pismo rastem, radujem se, duša se širi. Milina. Raj na zemlji. Koliko puta mjesečno, tjedno, dnevno, uzimam vrijeme za susret s Riječju, s Isusom? Koliko god da se susrećem s Tobom dobro je! Okrepljujuće je. Samo treba ustrajati, vraćati se Tebi.
Da bismo radosno služili Bogu živomu trebamo se s njim susretati što češće, jer je to jedini način da se i u meni/nama nastani Riječ, da imamo mogućnosti vidjeti slavu Njegovu, da živimo od Istine i za Istinu te da milost koju dobivamo živimo u susretu s drugima, sa svima, i s onima s kojima se volimo susretati i s onima koje volimo izbjegavati, ne razumijemo ih, i s onima koje doživljavamo kao svoje neprijatelje.
Susrećući se s Riječju znat ćemo služiti najpotrebnijima. A najpotrebniji i najugroženiji u našem društvu su majke i očevi te njihova djeca, poglavito nerođena djeca čija srca kucaju ispod majčina srca. Spoznajući Riječ, svakim danom sve više spoznavajući Gospodina Isusa Krista koji je svoj život dao za sve nas, i ja mogu još više ljubiti sve ljude. Gospodin je sve stvorio, raduje se svakom stvorenju, ta vječna Ljubav ljubi nas i svakodnevno nam se predaje!

Molitva:
Bože, hvala Ti za susrete s tobom i u Svetom pismu, i u molitvenoj zajednici, i na bdjenju za život. Hvala Ti što nas ljubiš i nauči nas da i mi odgovorimo ljubavlju na Ljubav. Po Kristu Gospodinu našem, amen.

Zrinka Balić, Varaždin