Molitva bračnih parova koji nemaju djece

Molitva bračnih parova koji nemaju djece:

Marijo i Josipe, Vi koji poznate roditeljske radosti, izmolite nam od Našeg Spasitelja, da dobijemo zdravo dijete. Ako je Božje dopuštenje, da nemamo vlastitog poroda, ohrabrite nas da u ljubavi posvojimo i za Boga odgajamo koje napušteno dijete.

Označeno u