Molitva Djevici Mariji za ispravnu pripravu u došašću

Molitvu je sastavio tadašnji papa Benedikt XVI. početkom došašća 2007.

O Marijo, Djevice iščekivanja i Majko nade, oživi duh došašća u čitavoj svojoj Crkvi kako bi čitavo čovječanstvo moglo iznova započeti svoj put prema Betlehemu od kuda i potječe te da nas Mlado sunce s visine još jednom pohodi, Krist, Gospodin naš.
Amen.