Molitva Duhu Svetom po ocu Jamesu Manjacklu

Bože, Duše Sveti...

Treća Osobo Presvetoga Trojstva,
Ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga,
Živa Vodo što ispunjaš svako srce
ljubavlju, mirom i radošću,
snago koja dolaziš da ovlastiš svakoga
da bude snažan i moćan,
ja Ti se posve predajem
da možeš doći i ući u mene
i posve preuzeti vlasništvo nad mojim životom.

Udjeli mi moć i milost da živim
pravim Kršćanskim životom
u skladu sa Svetom Voljom Božjom.

Posvećujem ti se sada i zauvijek,
moje srce, moj razum, moju volju,
moje žudnje,
moje planove i moje putove,
moje riječi i djela s čitavom mojom dušom i tijelom
i molim te da vodiš moj život sa svojim krepostima,
darovima i karizmama.

Posve Ti otvaram srce svoje
da možeš slobodno ući u mene
i nastaniti se u meni...

(Zastanite i nekoliko trenutaka tiho molite i doživite kako vas Duh Sveti puni te počnite
zahvaljivati i slaviti Boga na daru Duha Svetoga.
Osjetite da je Duh već preuzeo vaš život...)

Zahvaljujem ti Duše Sveti
jer si mi došao kao osoba
da me vodiš i upravljaš,
kao snaga i milost,
da me uvijek jačaš.

Hvala Ti Oče, hvala Ti Isuse, hvala Ti Duše Sveti.